28 de setembre de 2020 28/9/20

El Consell Escolar del Bosco vota per unanimitat la redacció d’un nou projecte per a la unificació del centre

El Consell Escolar del Bosco vota per unanimitat la redacció d’un nou projecte per a la unificació del centre - (foto 1)

    Dijous 1 de febrer la directora de l'escola, Rosana Soler, convocava el consell escolar per presentar a la comunitat educativa el contingut de l'informe preliminar fet per Conselleria sobre el projecte del Bosco que havia estat aprovat per CIEGSA en desembre de 2011. A la reunió acudia l'alcaldessa i regidora d'Educació per explicar els tràmits que s'havien fet amb Edificant i escoltar la decisió de mestres, pares, mares i alumnat sobre les dos possibilitats que donava Conselleria: fer l'estudi estructural i adequar totes les deficiències del Bosco II redactant el projecte altra vegada però complint amb la normativa, o encomanar l'elaboració d'altre projecte amb la construcció d'un centre totalment nou lliure de riscos, recomanació feta pels tècnics de Conselleria.

    Al Consell escolar es va posar de manifest el disgust dels presents que es senten enganyats per l'empresa creada pel PP ja que, l'informe recull que la memòria sobre l'estat del Bosco II feta per CIEGSA és «vaga» i que «tampoc s'aporten les dades relatives a la realització de reconeixements ni assajos d'informació que permeten avaluar la seguretat» i afegix que «s'observa un excessiu número de carències i incidències». Explicat tot el contingut d'aquest informe i resolts els dubtes al respecte es va procedir a la votació i es va aprovar per unanimitat sol·licitar a Conselleria les competències municipals per a la redacció d'un nou projecte per a la unificació del Bosco. Mireia Estepa es mostra totalment d'acord amb la decisió pressa pel Consell i afegix «els tècnics municipals ja es troben treballant en la memòria valorada del nou Bosco perquè per part de l'ajuntament de Cocentaina tot siga el més ràpid possible, a Conselleria li exigirem que actue amb esta mateixa rapidesa perquè no podem permetre que 29 anys de reivindicacions queden en un caixó».

    Pujar