elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Sis centres educatius de la Comunitat Valenciana impartiran durant el curs 2024-2025 la doble titulació de Batxiller i Baccalauréat

Sis centres educatius de la Comunitat Valenciana impartiran durant el curs 2024-2025 la doble titulació de Batxiller i Baccalauréat
  • La doble titulació habilita per a accedir al sistema universitari espanyol i francés

La Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació ha resolt renovar la pròrroga perquè sis centres educatius de la Comunitat Valenciana puguen impartir el pròxim curs escolar la doble titulació de Batxiller i Baccalauréat -batxillerat francés- en primer i segon de Batxillerat.

Es tracta de l’IES Professor Broch i Llop de Vila-real; l’IES Ausiàs March de Manises; l’IES Carrús d’Elx; l’IES Bellaguarda d’Altea; l’IES José Ballester Gozalvo de València i l’IES Arabista Ribera de Carcaixent.

Este programa experimental, fruit d’un acord entre el Govern d’Espanya i el de França i regulat en el Reial decret 102/2010 de 5 de febrer, permet a l’alumnat que haja obtingut els dos títols accedir a les universitats espanyoles o franceses en igualtat de condicions.

El programa comprén dos cursos de Batxillerat en qualsevol de les seues modalitats, i, a més de les matèries pròpies del Batxillerat incloses en el currículum de la Comunitat Valenciana, l’alumnat ha d’estudiar Llengua i Literatura Franceses i Història de França. Esta última s’integrarà en la matèria d’Història d’Espanya.

Estes assignatures s’impartiran íntegrament en francés i s’avaluaran mitjançant una prova externa.

Així mateix, el programa preveu que, a més d’estes matèries curriculars impartides en francés, almenys un terç de l’horari lectiu s’ha de completar amb matèries no lingüístiques també impartides en francés.

Prova Baccalauréat

En finalitzar el segon curs de Batxillerat es convocarà la prova externa per a l’obtenció del diploma de Baccalauréat, que es desenvoluparà íntegrament en llengua francesa, adaptada al nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

La prova sobre Llengua i Literatura consistix en un exercici escrit i un altre oral i la d’Historial d’Espanya i de França es compon d’un exercici escrit amb dos parts.

En el cas que l’alumnat del programa de doble titulació Batxiller-Baccalauréat obtinga els dos títols, podrà accedir al sistema universitari espanyol o francés amb les mateixes condicions que els estudiants d’estos països.

Pel que respecta a l’accés a la universitat espanyola, hi ha dos vies: presentant-se a les proves d’accés, com a alumnat de Batxillerat, o bé com a alumnat de Baccalauréat, segons el que s’establix per a estudiants procedents de sistemes educatius d’estats membres de la Unió Europea o d’estats amb els quals s’hagen subscrit acords internacionals.

Requisits per a admissió

Per a poder participar en este programa és necessari que l’alumnat participe en el procediment ordinari d’admissió a l’etapa de Batxillerat i, després d’obtindre plaça en un centre autoritzat per a impartir la doble titulació, haurà de sol·licitar ser inclòs en este.

Podran ser admesos els estudiants que hagen cursat Educació Secundària Obligatòria en una secció bilingüe hispanofrancesa, o aquells que hagen fet tota o part de la seua escolarització obligatòria en el sistema educatiu d’un país de llengua francesa.

També podran accedir al programa els qui puguen acreditar un nivell equivalent al B1 del Marc comú europeu de referència per a les llengües, en l’ús de la llengua francesa al començament del Batxillerat.

 

Pujar