elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Catarroja s'adhereix a l'Agència Valenciana de Protecció del Territori

Catarroja s'adhereix a l'Agència Valenciana de Protecció del Territori

    L'Ajuntament de Catarroja s'ha adherit a la a l'Agència Valenciana de Protecció del Territori. L'adhesió suposa que l'Ajuntament delegarà en este organisme la competència exclusiva en matèria de protecció de la legalitat urbanística, sanció i restauració de la legalitat urbanística en el municipi, respecte a les infraccions urbanístiques greus o molt greus en sòl no urbanitzable, comú o protegit, que corresponguen a edificacions que es comencen a construir a partir de la data en què es publique l'acord d'adhesió en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, DOGV.

    Martí Raga, regidor d’Urbanisme, ha destacat que l’objectiu d’aquesta adhesió és “enfortir la defensa del sòl no urbanitzable comú o protegit, que a Catarroja es correspon a l’Horta i al Parc Natural de l’Albufera, contra determinades actuacions que poden suposar un greu perjuí”.

    L'Ajuntament, com a membre de l'agència, pot participar en les decisions de l'organisme, atés que optarà a tindre representació en el Consell de Direcció de l'AVPT. Tal com estableix la proposta que es presentarà per al seu debat plenari, es delegarà també en l'agència la competència exclusiva per a iniciar, tramitar i resoldre els procediments de restauració de la legalitat urbanística i sancionador en els casos en què es produïsquen infraccions greus o molt greus comeses en sòl no urbanitzable abans de la data de publicació de l'acord d'adhesió.

    Pujar