28 de setembre de 2020 28/9/20

El Patronat d'Esports incentiva la igualtat de gènere i la qualitat de les condicions laborals

El Patronat d'Esports incentiva la igualtat de gènere i la qualitat de les condicions laborals - (foto 1)

  El Consell Rector del Patronat d'Esports ha aprovat dos expedients de contractació per a la prestació de serveis d'activitats esportives. El primer és el referent a l'execució del projecte Campanya d'Escoles i Jocs Poliesportius al llarg dels propers tres cursos lectius i que es pot prorrogar per dos cursos més. El segon regula el Programa d'Activitat Física Saludable per a persones joves i adultes del Patronat per aquesta temporada.

  A la mateixa sessió es va presentar l'esborrany del pressupost del Patronat Municipal d'Esports i es va aprovar el calendari de tramitació del pressupost segons el qual comença el període de presentació d'esmenes, que finalitzarà el dimarts 27 de novembre. El 3 de desembre es votarà l'aprovació del pressupost en Consell Retor Extraordinari.

  Escoles i jocs poliesportius

  Aquesta campanya està dirigida a xiquets i xiquetes d'edats compreses entre els 6 i els 9 anys, i té com a objectiu la consolidació d'uns hàbits de conducta saludables, el desenvolupament de la coordinació psicomotriu i l'aprenentatge dels fonaments bàsics de l'esport mantenint l'aspecte lúdic de l'escola esportiva.

  Les sessions didàctiques estaran enfocades a la iniciació en la modalitat esportiva corresponent mitjançant el coneixement i la pràctica de les regles del joc. Així, els participants coneixeran i practicaran diferents modalitats esportives, entre les quals s'inclouen: atletisme, handbol, bàsquet, futbol sala, voleibol i pilota valenciana.

  La campanya poliesportiva està programada en 12 CEIPs de Castelló i s'impartirà de 17.05 a 18.05 hores dos dies per setmana. Els dissabtes es portaran a terme jornades d'iniciació a la competició sense establir classificacions. El pressupost del contracte ascendeix a 54.867 euros (IVA inclòs).

  Activitat Física Saludable per a joves i adults

  Aquest programa pretén afavorir el manteniment de la salut de les persones majors de 16 anys mitjançant una oferta àmplia i atractiva d'activitats. Es busca treballar les qualitats físiques bàsiques com ara el desenvolupament muscular, la millora de la coordinació, relaxació i respiració, correcció postural, capacitat aeròbica, millora de la flexibilitat i mobilitat articular, etc. El pressupost màxim per a la duració del contracte ascendeix a 63.863 euros (IVA inclòs).

  En l'actualitat estan programats un total de 29 grups, 26 dels quals son de 3 hores setmanals i tres grups de 2 hores setmanals. El plec també contempla l'oferta d'activitat física durant el període estival i el programa conegut com Estiu Esportiu que el Patronat d'Esports organitza de dilluns a dijous a la platja del Serradal de forma gratuïta i sense necessitat de matrícula.

  Clàusules socials

  El Patronat d'Esports vol incentivar que les empreses adjudicatàries dels serveis esportius municipals es comprometen amb qüestions socials com la qualitat de l'ocupació o la igualtat de gènere.

  D'aquesta manera, al procediment obert de licitació es valorarà positivament que les empreses presenten propostes detallades sobre condicions laborals i salarials que milloren el que disposa el conveni col·lectiu sectorial vigent. També es valorarà que les empreses promoguen mesures concretes de conciliació familiar i de foment de la corresponsabilitat entre homes i dones, així com la contractació de dones en càrrecs de responsabilitat.

  El contractista ha de garantir la igualtat entre homes i dones en l'accés al treball, classificació, promoció, permanència, formació, extinció, retribucions, qualitat i estabilitat laboral, duració i ordenació de la jornada laboral. De la mateixa manera, es compromet a no realitzar un ús sexista del llenguatge en els documents que es produïsquen i a tenir en compte la perspectiva de gènere en els informes, escrits, estadístiques, etc. que es deriven de l'execució del contracte.

  Pujar