25 de novembre de 2020 25/11/20

El Patronat d’Esports aposta pels materials biodegradables

El Patronat d’Esports aposta pels materials biodegradables - (foto 1)

  El Patronat d'Esports està apostant per l'eliminació dels plàstics a les cafeteries i bars de les instal·lacions esportives. Així, als plegs tècnics on s'enumeren les condicions i criteris a valorar en la licitació d'aquests serveis, es troben unes condicions especials d'execució referents al medi ambient que són d'obligat compliment.

  Aquestes inclouen la utilització únicament de coberteria i plats d'un sol ús biodegradables i la dotació de l'espai amb recipients per a la recollida selectiva de residus (al menys per a paper-cartró, plàstic i envasos lleugers, i vidre) que posteriorment deuran ser buidats als contenidors de reciclatge situats a la via pública.

  Al respecte, el regidor d'Esports, Enric Porcar, ha declarat: "Des del Patronat d'Esports apostem per la cura del medi ambient, i aquesta aplicació de les clàusules a les licitacions de les cafeteries i bars de les instal·lacions esportives és una de les moltes vies d'actuació".

  A més, entre els criteris de valoració de les ofertes es compta la varietat de productes oferits, incloent productes de proximitat, per a celíacs o amb acreditació de comerç just. També es valora que el licitador assumisca el compromís de destinar un percentatge respecte al pressupost del contracte a finançar projectes d'interès social relacionats amb l'objecte del mateix, que en aquest cas podrien ser bancs d'aliments, menjadors socials, etc.

  Aquestes mesures legals de tall mediambiental s'extrauen de la Llei de Contractes del Sector Públic que es va aprovar al novembre de 2017 i en la qual es recull la obligatorietat d'incloure als plegs de prescripcions per a licitacions al menys una condició especial d'execució relacionada amb el medi ambient, la innovació econòmica o amb criteris socials.

  A més, amb aquesta mesura de lluita contra el plàstic, el Patronat d'Esports s'anticipa a altres lleis que a nivell autonòmic i europeu aprofundeixen en aquesta línia.

  Les institucions europees han arribat a un acord per a prohibir a partir de 2021 els articles de plàstic d'usar i tirar més populars com ara plats, coberts o envasos de poliestiré per a aliments amb l'objectiu de reduir el seu impacte al medi ambient. La UE creu que els plàstics assenyalats per la nova norma representen prop del 70% del material que contamina les aigües i platges del territori comunitari.

  A nivell autonòmic, el Govern valencià ha dissenyat un Pla Integral de Residus (PIR) que actualment es troba en fase de consulta pública i que prohibeix la comercialització de plàstics d'un sol ús sempre i quan i hage un material alternatiu.

  Pujar