22 de setembre de 2020 22/9/20

Marco proposa incrementar el finançament estatal als ajuntaments fins al 30% del pressupost

Marco proposa incrementar el finançament estatal als ajuntaments fins al 30% del pressupost - (foto 1)

  L'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, reclama l'obertura d'un debat al voltant del finançament dels municipis. “Els ajuntaments assumeixen cada vegada una major quota en la prestació de serveis bàsics que són decisius per al desenvolupament i la millora de la qualitat de vida de les persones”, destaca, “encara que les transferències de la gestió per part d'altres administracions no han vingut acompanyades dels recursos suficients”.

  Marco considera que “el Govern de Rajoy ha actuat en contra del municipalisme”, amb decisions com l'aprovació de la Llei per a la Reforma Local aprovada pel PP, que “ha suposat un atac frontal a l'autonomia local i a la seua capacitat de prestar serveis a la ciutadania”. “Els ajuntaments han sigut les administracions públiques que han patit les conseqüències de les polítiques d'austeritat insolidàries i agressives”.

  Al seu parer, es fa necessària una reforma del model de finançament municipal. El primer punt a debatre seria que la participació dels tributs de l'Estat se situe entorn del 30% dels ingressos municipals, ja que en els últims anys ha decrescut l'aportació. Un altre aspecte seria la reforma del sistema tributari local. Per exemple, modificar o eliminar tributs ineficients o amb falta de seguretat jurídica, com és el cas de les plusvàlues.

  Marco suggereix, a més, la possibilitat de flexibilitzar la regla de despesa, de manera que no es penalitze als ajuntaments que vulguen dedicar més recursos a les polítiques socials. Finalment, i en aquesta mateixa línia, proposa que es permeta utilitzar el superàvit municipal amb més llibertat, no solament per a amortitzar deute o per a inversions financerament sostenibles.

  En definitiva, l'alcaldessa de Castelló destaca l'exigència –compartida per la major part dels ajuntaments– d'abordar les reformes que resulten necessàries amb l'objectiu de dotar als ajuntaments de “les condicions i capacitats polítiques i econòmiques adequades que els permeten oferir a la ciutadania els serveis que la societat demanda”. Especialment, les polítiques socials, ocupació, joventut i igualtat, entre unes altres.

  “El Govern central no ha d'imposar límits als objectius que cada Ajuntament decidisca, en ús de la seua plena autonomia financera”, exposa Marco, qui assegura que “la derogació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local obriria un nou escenari en el qual s'hauria d'abordar el paper que els municipis han de desenvolupar en la millora dels serveis de benestar, la creació d'ocupació i els serveis de proximitat que es presten diàriament des de l'Administració local”. 

  Pujar