28 de novembre de 2020 28/11/20

L’impacte del coronavirus en les associacions de la ciutat de Castelló

L’impacte del coronavirus en les associacions de la ciutat de Castelló - (foto 1)
  • Segons l’últim estudi de la Fundació Horta Sud sobre l’impacte del teixit associatiu

Milers d’activitats cancel·lades, tota l’economia relacionada amb les activitats de les associacions paralitzada, festes organitzades pel teixit associatiu com la Magdalena o la Setmana Santa ajornades... són només alguns dels efectes més visibles de l'evolució del coronavirus. L’impacte econòmic i social sobre el teixit associatiu de la ciutat de Castelló és molt gran i seran necessàries mesures de suport per part de les administracions públiques.

Segons l’estudi Avaluació d’Impacte de les Associacions a la ciutat de Castelló, un informe elaborat conjuntament per l’Ajuntament de Castelló i la Fundació Horta Sud en 2019, es demostra que el tercer sector és una peça clau en la vida de la ciutat, amb milers d’activitats organitzades per les associacions festives, esportives, educatives, musicals,  d’oci i temps lliure, majors, etc. Sobre la base d'aquest estudi, a continuació, analitzem les conseqüències que l'actual crisi generada pel coronavirus pot tindre sobre el teixit associatiu de la ciutat Castelló.  

Impacte social

Les associacions de la ciutat de Castelló realitzen més de 2.000 activitats puntuals a l’any en les que participen una mitjana de quasi 200 persones per activitat, així com unes 4.000 activitats periòdiques a l’any en les que participen una mitjana d’un poc més de 50 persones. El moviment associatiu gestiona i dinamitza gran part de l'activitat sociocultural la ciutat. Organitza les activitats extraescolars, socials, esportives, culturals, educatives, musicals, juvenils, etc. A conseqüència del coronavirus, totes aquestes activitats han estat cancel·lades.

Tota aquesta activitat no es pot fer mitjançant el teletreball. La interacció directa amb les persones i els beneficiaris és una de les característiques distintives del teixit associatiu. L’impacte social i psicològic és incalculable, les relacions, les xarxes afectives, les cures entre les persones, l’atenció als col·lectius més vulnerables, l’autoestima, les festes, el sentiment de pertinència a un grup social i, moltes altres dimensions, es veuran greument afectades.

2.300 llocs de treball directe en perill

Com a conseqüència de la cancel·lació de les activitats i la pèrdua d’ingressos, un altre aspecte fonamental que es veurà afectat són els llocs de treball. A la ciutat de Castelló les associacions generen aproximadament 2.300 llocs de treball directe, dels quals el 63% són contractes a temps parcial (professorat de tallers, de classes de música, entrenadores i entrenadors esportius, etc.). Un 37% dels llocs de treball són a temps complet. I això sense tenir en compte tots els llocs de treball indirectes, com els relacionats amb empreses d’espectacles, les floristeries, la restauració o altres empreses prestadores de serveis contractades per les associacions.

Les associacions i entitats no lucratives no podran mantenir la majoria d’aquests llocs de treball, moltes persones no podran fer teletreball i hauran d’afrontar ERES o ERTES. Esperem que les administracions públiques també pensen en el tercer sector.

Impacte econòmic

Segons l’últim Estudi d’Avaluació de l’Impacte del teixit associatiu a la ciutat de Castelló, l’any 2019 estimaven uns ingressos generats per les associacions superiors als 51 milions d’euros. El 76% dels ingressos deriven de subvencions, el 9% per la prestació de serveis propis, el 8% per quotes de les persones associades, el 3% per donatius, el 2% per patrocinis d’empreses privades i un 2% per l’explotació dels recursos propis. Els ingressos per subvencions provenen en un 76% de la Generalitat Valenciana, el 9% de l’Ajuntament de Castelló, el 6% de la Diputació de Castelló i un 9% que es distribueix entre l’Estat i la Unió Europea. Com els ingressos per prestació de serveis es veuran irremeiablement afectats, esperem que els altres es mantinguen.

La Fundació Horta Sud demana que les administracions públiques siguen sensibles a la situació actual, que es mantinguen tots els convenis, subvencions i contractes, que es publique una convocatòria d’ajudes a la contractació de personal per a reforçar les estructures de les associacions i, per últim, que es publique una convocatòria d’ajudes a les associacions per a adequar-se a la transformació digital de les entitats i l’adquisició d’equipament informàtic. Aquest últim és un punt feble present en moltes associacions, si bé l’administració pública encara no l’està tenint en compte.

Les associacions haurem de fer un esforç per a adequar-nos a la nova situació, desenvolupar fórmules innovadores que ens ajuden a mantenir la nostra activitat. La societat també ens necessita en aquests moments difícils i haurem de donar-li resposta. Quan tot haja passat haurem de reforçar la comunitat, reconstruir les xarxes afectives i de cures entre persones, el comerç local, la sanitat pública, la vitalitat dels nostres barris... perquè les associacions són el cor de les nostres ciutats i les necessitem més fortes que mai.

Pujar