26 de setembre de 2020 26/9/20

L'Ajuntament tracta que les entitats bancàries aporten pisos a la nova borsa de vivendes de lloguer social

L'Ajuntament tracta que les entitats bancàries aporten pisos a la nova borsa de vivendes de lloguer social - (foto 1)

  L'Ajuntament de Castelló vol involucrar les entitats bancàries en la solució al problema de la manca d'habitatges per a les persones desfavorides econòmicament o en risc d'exclusió. La regidoria d'Habitatge, que dirigeix la vicealcadessa, Ali Brancal, remetrà al setembre una carta als bancs informant-los dels detalls de funcionament de la borsa d'habitatges i expressant el seu desig que incorporen a ella alguns dels pisos buits que puguen tindre en la ciutat.

  El consistori va aprovar el 7 de juliol passat les bases reguladores de la constitució i funcionament de la borsa d'habitatges de lloguer social, mitjançant la qual l'Ajuntament oferirà als propietaris la possibilitat que els seus habitatges sense utilització siguen inclosos en una borsa d'habitatges, la gestió de la qual es realitzarà a través de l'Oficina Municipal de Vivenda, dependent de la regidoria de Vivenda. «L'Oficina posarà en contacte els oferents i demandants i, d'aquesta manera, facilitarà l'accés temporal dels ciutadans i ciutadanes del municipi que complisquen els requisits exigits a habitatges de lloguer de titularitat privada desocupats i en bones condicions d'habitabilitat», explica la regidora.

  La crisi econòmica ha impedit en molts casos afrontar el pagament de les quotes mensuals de les hipoteques, fet que ha provocat un sensible augment de les execucions hipotecàries. Per aquest motiu, l'Oficina Municipal de Vivenda busca tant particulars com persones jurídiques, principalment entitats financeres o empreses promotores d'habitatges, que vulguen col·laborar en la borsa oferint els seus pisos per pal·liar una de les conseqüències més greus de la crisi econòmica, com és la manca d'un habitatge per a les famílies amb menys recursos econòmics, el nombre dels quals s'ha incrementat a Castelló. La regidoria de Vivenda es dirigeix amb aquesta campanya principalment a les entitats bancàries pel fet de pertànyer al grup de potencials oferents d'habitatge buit.

  La borsa de vivendes, les bases de la qual estan en vigor des del 16 de juliol, compleix el mandat de la Llei 2/2017, de 3 de febrer, per la funció social de l'habitatge de la Comunitat Valenciana. Aquesta norma té per objecte regular el dret a gaudir d'un habitatge assequible, digne i adequat i estableix l'obligació de les administracions públiques, en particular les entitats locals, d'adoptar les mesures necessàries per aconseguir la plena efectivitat del dret a l'habitatge, ja siga directament o en col·laboració amb la iniciativa privada, a aquelles persones que per raons econòmiques no estén en disposició d'accedir-hi en condicions de mercat.

  Podran beneficiar-se de la borsa aquelles persones o nuclis familiars que compten amb uns ingressos anuals inferiors a 4,5 vegades l'Indicador Públic de Rendes d'Efectes Múltiples (IPREM) el que, prenent com a referència l'índex d'aquest any, suposa uns 6.400 euros.

  Pujar