elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Fampa Castelló carrega contra Educació per la norma que limita les activitats extraescolars

Fampa Castelló carrega contra Educació per la norma que limita les activitats extraescolars
  • Denuncien que els centres hauran d'assumir el pagament de les activitats dels alumnes amb beca de menjador

Les AMPA de Castelló de l'escola pública tenen seriosos dubtes sobre com es gestionaran i què serà el funcionament de les activitats extraescolars que es realitzen en horari escolar el pròxim curs, segons el qual dicta la norma publicada per la Conselleria d'Educació. És per això, que denuncien les limitacions d'aquesta normativa per a poder executar les activitats escolars.

Per a les AMPA la nova normativa posa traves a la realització de les activitats extraescolars tal com s'han realitzat fins ara en horari escolar, el que provoca que els alumnes perden oportunitats de rebre ensenyaments no reglats que complementen la seua formació acadèmica. “No entenem per què es fan aquests canvis en la normativa quan sempre des de les AMPA s'ha oferit un programa d'activitats que s'adaptaven als interessos de les famílies i garantir la qualitat de la formació”, han reivindicat des de la Junta de la Federació d'Ampa de Castelló, qui han afegit que “ell resultat sempre ha sigut satisfactori per a totes les parts”. 

El requisit que es considera més controvertit és el que introdueix la gratuïtat per als alumnes amb beca de menjador obligant en els propis centres a pagar-los les activitats. A partir d'aquest punt, molts Consells Escolars estan rebutjant les propostes d'activitats extraescolars dins de l'horari escolar que presenten les AMPA en considerar que hi ha altres prioritats econòmiques a les quals destinar els recursos, com el condicionament i l'adequació d'espais o les reformes puntuals. A més, la normativa arriba quan els centres educatius ja tenen aprovats els seus pressupostos per al pròxim curs. 

Una altra reivindicació està relacionada amb la situació socioeconòmica de l'alumnat que, per motius econòmics no puga realitzar activitats extraescolars i que no puguen accedir a beques de menjador. En aquest sentit, des de la FAMPA s'ha demanat trobar una solució per als alumnes becats i perquè totes puguen tindre accés a les activitats extraescolars, ja que hi ha famílies que no poden costejar el menjador i les extraescolars a la vegada. “Hi ha una certa discriminació també entre els quals reben beca i els que no, per això exigim una solució perquè hi haja igualtat de condicions en educació”, han afegit des de la FAMPA. 

“Entenem que aquesta no ha de ser competència del Consell Escolar del Centre, primer perquè considerem que les dades necessàries per a prendre la decisió de finançar l'activitat de l'alumnat pertanyen a l'àmbit privat i en cap cas aqueixa informació ha de fer-se pública en una reunió del Consell Escolar; i d'altra banda, perquè considerem que les persones que integren aquest òrgan no compta amb les competències necessàries per a prendre decisions de caràcter social i econòmica no tan específiques i amb tant de nivell de responsabilitat”, han expressat des de la junta.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS PER Al CURS 2021-2022, NORMATIVA:

Quant a la nova situació escolar i sanitària, la nova normativa aporta que, segons el protocol sanitari, les AMPA o els centres educatius poden fer extraescolars, sempre tinguent en compte l'evolució de la pandèmica i les limitacions que, per a cada possible escenari, dicte la Conselleria de Sanitat.

  • Els centres podran organitzar aquestes activitats sempre que es puga garantir la distància mínima interpersonals de 1,2 metres entre alumnes de diferents grups, i que, a més, es dispose d'un registre amb la relació d'alumnes assistents, de manera que, en el cas de detectar un contagi, es puga fer la traçabilitat sobre les persones que s'haurien d'aïllar.
  • S'han de prioritzar activitats a l'aire lliure. Es poden fer a l'interior de les aules, es poden fer sempre que es mantinga la distància de 1,2 metres entre alumnes, ús de màscara i es porte un registre d'alumnat com les aules durant la jornada escolar.
  • A més, es recomana mantindre en la mesura que siga possible els GCE. També es poden incloure alumnes de diferents grups, guardant la distància establida amb màscara, i fent un registre obligatori de l'alumnat participant/grup. Aquesta organització està condicionada als nivells d'alerta de la pandèmia.
  • En les activitats matinals i extraescolars s'han de limitar l'aforament i els contactes mitjançant grups reduïts, amb un màxim de 20 xiquets i xiquetes en l'escenari de nova normalitat, i de 15 en la resta dels nivells d'alerta.
  • També es permetrà la interacció entre grups d'edat similars a l'aire lliure en nova normalitat, però no en la resta dels escenaris de risc.
  • Es poden compartir els objectes necessaris per a la realització de l'activitat extraescolar i realitzar abans i després de l'activitat, higiene de mans i neteja dels materials entre canvis de grup. 
Pujar