elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

El Consell Social de l'UJI convoca els premis a l'Excel·lència Docent Universitària, a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil i a la Investigació

El Consell Social de l'UJI convoca els premis a l'Excel·lència Docent Universitària, a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil i a la Investigació

  El Consell Social de la Universitat Jaume I ha convocat la XIII edició del Premi a l'Excel·lència Docent Universitària, la XIV edició del Premi a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil i la XXIII edició del Premi a la Investigació, amb l'objectiu de fomentar la qualitat de l'ensenyament universitari, premiar la iniciativa empresarial i l'esperit emprenedor de l'estudiantat i reconèixer la recerca universitària.

  Tot el professorat que complisca els requisits optarà al XIII Premi a l'Excel·lència Docent Universitària sense necessitat de presentar cap candidatura. En les altres dues convocatòries, les persones interessades podran presentar les seues sol·licituds fins al dia 22 d'octubre de 2021, de forma telemàtica en el Registre Oficial de l'UJI.

  XIII Premi a l'Excel·lència Docent Universitària

  El XIII Premi a l'Excel·lència Docent està plantejat per a fomentar la qualitat de l'ensenyament a la Universitat Jaume I de Castelló. Es tracta d'un reconeixement dirigit a tot el professorat universitari que tinga una antiguitat d'almenys cinc cursos d'activitat docent i una relació estable amb l'UJI (funcionarial o laboral).

  En aquesta edició, hi haurà un total de quatre premis corresponents al curs acadèmic 2020-2021, un per cada centre: Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, Facultat de Ciències de la Salut, Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques i Facultat de Ciències Humanes i Socials. Cadascun d'aquests quatre premis està dotat amb 2.000 euros i un diploma.

  El professorat hi participarà sense que siga necessari presentar una candidatura. El professorat premiat serà aquell que aconseguisca la puntuació més alta en el curs 2020-2021 en el model Docentia en cadascun dels centres i que complisca els requisits establerts en les bases.

  XIV Premi a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil

  Amb l'objectiu de fomentar la iniciativa empresarial i l'esperit emprenedor de l'estudiantat i dels titulats i titulades recents de l'UJI, el Consell Social ha convocat una nova edició del Premi a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil. Aquest premi, dotat amb 6.000 euros i un diploma acreditatiu, està dirigit a aquell alumnat que estiga matriculat o haja finalitzat en els últims cinc anys acadèmics els estudis de llicenciatura, grau, màster oficial o doctorat i que haja materialitzat un projecte de caràcter empresarial. L'alumnat ha de tenir una participació mínima del 10% del capital social de l'empresa o ser empresari autònom que complisca amb els requisits.

  Es valorarà positivament el caràcter innovador, la diferenciació i l'originalitat del projecte. També es tindrà en compte el grau d'execució real del projecte de caràcter empresarial i el potencial de creixement, així com la viabilitat tècnica, comercial i economicofinancera; els beneficis socials i mediambientals; el nivell d'implicació real dels emprenedors i emprenedores, i el perfil de l'equip emprenedor i el caràcter multidisciplinari.

  XXIII Premi a la Investigació

  El XXIII Premi a la Investigació està plantejat amb l'objectiu d'estimular l'activitat del personal investigador de la Universitat Jaume I, evidenciar la importància de fer arribar els avanços científics a la societat i incentivar la transferència dels resultats de la investigació als sectors productius de l’entorn. A més, amb aquest premi es pretén reconèixer el personal investigador i els grups de recerca que es distingeixen especialment per la generació, desenvolupament i transmissió del coneixement mitjançant una recerca de qualitat que contribueix al progrés i al benestar de la societat.

  Aquest guardó té una dotació de 6.000 euros i un diploma de reconeixement. Els grups de recerca de la Universitat Jaume I que tinguen una trajectòria investigadora de més de vuit anys poden presentar la seua candidatura. A més, també podrà optar al premi el personal investigador que tinga una trajectòria de recerca posterior al doctorat d’almenys dotze anys en l'UJI i que tinga una relació estable amb l'organisme. En cas que s’opte per presentar una candidatura individual, la sol·licitud ha d'estar avalada per un departament, institut o per, almenys, deu professors i professores de la universitat.

  El jurat valorarà, entre altres mèrits, les publicacions científiques en coautoria amb empreses, els resultats de l'avaluació de l'activitat investigadora i la formació de personal investigador que ha desenvolupat part de la seua activitat formativa en institucions i organismes relacionats amb algun projecte de transferència de coneixement.

  Pujar