27 de setembre de 2020 27/9/20

Una comissió del Consell Social de la Ciutat proposa línies estratègiques per al nou pressupost municipal de Castelló

Una comissió del Consell Social de la Ciutat proposa línies estratègiques per al nou pressupost municipal de Castelló - (foto 1)
  • Antonio Lorenzo afirma que "les propostes que ha plantejat la societat civil han perfeccionat els comptes municipals"

El Consell Social de la Ciutat ha constituït la comissió de treball d'Hisenda i Desenvolupament Econòmic que ha d'elaborar les recomanacions per al pressupost de 2018. En la primera reunió es va establir el calendari de treball per a les próximes setmanes, amb la finalitat de que el Consell Social puga emetre un informe amb nous suggeriments abans de juliol i es van establir els objectius estratègics, operatius i accions per a incorporar al pressupost.

"Les propostes i suggeriments plantejats des de la societat civil han enriquit el pressupost, ho han perfeccionat", afirma el regidor delegat de Gestió Municipal i president de la comissió, Antonio Lorenzo. "La participació ciutadana és transversal en totes les àrees de gestió, però de forma especial en l'àmbit econòmic, perquè les veïnes i veïns han de tenir capacitat per a avançar cap a una gestió cada vegada més compartida dels recursos públics", diu.

Lorenzo va adonar d'un informe de l'Àrea de Gestió Pressupostària en el qual s'arreplegava l'avaluació que havien tingut les recomanacions per la comissió en el pressupost de 2017. La major part de les propostes han tingut incidència i impacte en les diferents partides.

El personal tècnic municipals de l'àrea pressupostària va mostrar als membres de la comissió tota la informació economicofinancera que apareix en la pàgina web municipal, circumstància que ha sigut valorada molt favorablement en l'enquesta de transparència internacional en els últims anys.

Així, es va poder comprovar el funcionament de l'aplicació On van els meus impostos, que permet a qualsevol ciutadà, d'una forma accessible, intuïtiva i amigable, conèixer l'estat d'execució pressupostària dels anys 2015, 2016 i 2017, així com la destinació i distribució dels seus impostos en les diferents àrees de gestió (benestar social, cultura, serveis públics...).

Pujar