4 de desembre de 2020 4/12/20

El Bo Activa’t s’amplia i ofereix deduccions a empleats i famílies amb rendes baixes

  L'Ajuntament de Castelló posarà en marxa, a partir del mes de maig, l'ampliació del Bo Activa’t, un servei de bons de transport dirigit a aturats que es va iniciar a mitjan 2016.

  La novetat del Bo Activa’t és la d'incloure, a més dels aturats que ja podien disposar de la bonificació, a les persones que encara no estant desocupades tinguen una renda per davall del Salari Mínim Interprofessional o a les famílies que, en funció del nombre de membres de la unitat familiar, disposen de rendes baixes.

  Així, els aturats sense prestació o amb prestacions inferiors als 645,30€ mensuals podran disposar de la targeta de transport per 3€ semestrals; i els aturats amb prestacions superiors fins a 1.000€ la tindran per 6€ al semestre. També 6€ semestrals hauran de pagar aquelles famílies que complisquen els criteris de renda familiar.

  Aquest bo es tramitarà en les Tinences d'Alcaldia de cada districte de la ciutat i, a més, una altra de les grans novetats és que es posarà en marxa un apartat de la web municipal des del qual la ciutadania podrà consultar prèviament quin tipus de bo li correspon i també sol·licitar cita prèvia en la seua Tinença de Districte per a realitzar el tràmit i obtindre la targeta. Així, totes les targetes de transport públic que s'emeten en els diferents districtes funcionaran a partir de maig a través de cita prèvia evitant d'aquesta manera les cues i facilitant a la ciutadania accedir als serveis que l'Ajuntament els ofereix.

  Cal destacar que els bons Activa’t permeten viatjar en tots els autobusos urbans de Castelló, en el TRAM, en l'autobús del Grau i en els desplaçaments urbans de les línies de Benicàssim, Almassora, Borriol i Vila-real.

  Pujar