elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

L'Ajuntament de Carcaixent regula l'ús de les escoles fora de l'horari lectiu

L'Ajuntament de Carcaixent regula l'ús de les escoles fora de l'horari lectiu

  L'Ajuntament de Carcaixent ha aprovat un reglament per a la utilització de les instal·lacions i dependències dels centres educatius públics de Primària i Infantil de la localitat. L'objectiu fonamental és regular-ne l'ús, fora de l'horari lectiu, per part d'associacions i col·lectius sense ànim de lucre i fomentar, així, el desenvolupament d'activitats educatives, culturals, artístiques, esportives, associatives o de caràcter social. En estos moments, el reglament es troba en període d'exposició pública perquè s'hi puguen presentar reclamacions i/o suggeriments.

  Tot i que la alguns centres ja cedeixen de forma habitual les seues instal·lacions a determinades associacions o entitats perquè hi realitzen activitats fora de l'horari escolar, no existia un marc normatiu que determinara un procediment d'actuació. Per este motiu, i ja que es tracta d'espais públics, des de la Regidoria d'Educació es va plantejar la necessitat de posar-los a l'abast de la ciutadania. Les úniques condicions que s'hi estableixen és que les activitats organitzades no interferisquen en les activitats dels centres i que els sol·licitants siguen organitzacions o entitats sense ànim de lucre.

  D'esta manera, l'Ajuntament de Carcaixent i els centres posen a disposició de les associacions i entitats locals les instal·lacions esportives, la sala d'actes, els patis i les aules, perquè puguen acollir tallers o activitats esportives, artístiques, culturals o de caràcter social, sempre que no contradiguen els objectius generals de l'educació i respecten els principis democràtics de convivència. Aquells que vullguen fer ús de les instal·lacions d'un col·legi hauran de garantir el bon desenvolupament de l'activitat, aportar el personal necessari i, especialment, vetlar perquè no es causen desperfectes. En el cas que se'n produïren, l'entitat seria responsable d'abonar l'import dels danys.

  En el reglament es fixen, a més, unes prioritats d'ús. Així, la primera entitat a poder fer-ne ús seria l'Ajuntament i els seus organismes dependents; seguidament, la Conselleria d'Educació, l'AMPA del centre i les associacions i els col·lectius amb seu social al municipi, inscrites en el Registre Municipal d'Associacions; després, les entitats promotores d'activitats formatives, culturals, esportives, etc., d'interés públic o social; i finalment, un particular en nom d'un grup de persones, sempre que tinguen una vinculació amb el centre educatiu i la conformitat expressa de la direcció.

  Com ha destacat el regidor d'Educació, Vicent Albelda, "fins ara, una entitat podia acordar amb el centre fer ús de les seues instal·lacions; quan el reglament entre vigor, es realitzarà el procediment d'igual manera per tots, i tant el centre com els organitzadors tindran unes garanties perquè tot es desenvolupe de la forma correcta". A més, el regidor també ha destacat que este reglament obri la possibilitat d'ús a tota la ciutadania, fet que espera que incentive l'organització de més activitats a Carcaixent.

  Pujar