6 de juliol de 2020 6/7/20

El Consell de la Dona de Carcaixent dona les primeres passes

El Consell de la Dona de Carcaixent dona les primeres passes - (foto 1)

    El dimecres es va celebrar la primera reunió informativa per tal de constituir un Consell Municipal de Dones que actue com òrgan consultiu i de participació en matèria d'Igualtat. La idea de la seua creació va sorgir durant el tancament celebrat el passat 19 de juny a l'Ajuntament per sol·licitar al Govern de l'Estat l'augment de l'assignació pressupostària destinada a Igualtat i del que van participar diverses entitats i col·lectius locals.

    A l'encontre celebrat al Centre d'Empreses, van assistir diverses associacions de dones del municipi, representants de partits polítics, organitzacions de caràcter social que tenen entre els seus objectius i activitats la consecució de la igualtat efectiva entre homes i dones entre a més d'altres col·lectius i associacions de la localitat. L'Ajuntament de Carcaixent va estar representat per la regidora de Benestar Social, Teresa Oliver.

    Esta primera presa de contacte va servir per plantejar la iniciativa i emplaçar a una pròxima reunió en setembre on començaran a dissenyar-se les línies de treball i actuació d'este consell sectorial. Tal i com ha explicat Teresa Oliver, la intenció és crear un veritable «òrgan de participació ciutadana amb la finalitat de recollir les inquietuds i necessitats ciutadanes respecte a la igualtat real entre homes i dones». D'esta manera, l'objectiu és que puga actuar com a òrgan consultiu per tal d'assessorar i col·laborar en totes aquelles matèries que afecten la dona i aconseguir que l'enfocament de gènere siga un principi de treball transversal en la política municipal.

    El Consell Municipal de la Dona se sumaria a altres consells que depenen de l'Àrea de Benestar Social com el Consell de Drogodependències i Trastorns Addictius i el Consell d'Acció Social i Salut, creats, en paraules de la regidora, «per tal d'assegurar una forma de treball en la que tinguen cabuda els sectors interessats i que, a partir de la interl·locució i el debat directe amb la ciutadania, poder realitzar polítiques municipals efectives que tinguen un benefici directe i real en aquells sectors als quals van dirigides».

    Pujar