Castellano

Les ajudes Baby Bono tornen a Calp amb un pressupost de 85.000 euros

Les ajudes Baby Bono tornen a Calp amb un pressupost de 85.000 euros
  • El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 9 de setembre

Aquestes ajudes, que reparteixen fins a 500€, van destinades a l'adquisició de productes infantils en el comerç local que siguen de primera necessitat, puericultura, farmàcia i parafarmàcia, alimentació infantil… 

Aquestes ajudes s'enfoquen a aquelles famílies que tenen xiquets nascuts o adoptats entre 0 a 3 anys I els pares dels quals, almenys un, ha d'haver estat empadronat a Calp en els últims 5 anys. Per a aconseguir aquestes ajudes és necessari que qui ho sol·licite està en situació d'ERTO, desocupació o que els ingressos de la unitat familiar es troben per davall de 4 vegades el Iprem (indicador públic de renda d'efectes múltiples que substitueix al salari mínim interprofessional com a indicador o referència del nivell de renda).

La quantitat destinada a aquestes ajudes és de 85.000 € i a més són compatibles amb altres ajudes o subvencions. Les despeses subvencionables són productes d'higiene, farmacèutics, roba, articles complementaris i altres de la mateixa naturalesa destinats al menor.

A més de les ajuda destinades a les famílies, el Baby Bono està destinat a la promoció del comerç local de proximitat de manera que només poden ser usades en els comerços que tinguen llicència d'obertura en localitat de Calp.

Per a aconseguir aquestes ajudes és necessari que els pares aporten les factures dels productes adquirits des de la data de naixement i/o adopció fins a la data de presentació de la sol·licitud de l'ajuda.

Baixa Natalitat

Aquesta iniciativa pretén, en part, fomentar la natalitat per a reduir l'envelliment de la població ja que les dades del padró mostren un descens de la natalitat en els últims tres anys.

Pujar