elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Un de cada quatre doctorats en universitats valencianes és estranger

Un de cada quatre doctorats en universitats valencianes és estranger

  La Universitat de València, la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat Miguel Hernández d’Elx, la Universitat Politècnica de València i la Universitat d’Alacant sumen durant aquest curs un total de 127.628 alumnes, el 84% de l’estudiantat universitari presencial de la Comunitat. Entre aquests s’inclouen els 9.592 que cursen el doctorat, els 17.234 que preparen un màster i l’alumnat de grau, que representa el 79% del total.

  El percentatge d’alumnat estranger creix en els tres models de formació universitària, especialment en el cas dels doctorats, on el 25% dels estudiants té una nacionalitat diferent a l’espanyola. Pel que fa a les titulacions de màster, el percentatge d’estrangers aconsegueix el 15%, mentre que en les de grau suposa el 4,8% del total.

  Aquests són alguna de les dades que recull la plataforma SIUVP (Sistema d’Informació de les Universitats Valencianes Públiques), que recopila informació sobre les universitats públiques valencianes, i que, després de l’última actualització, acumula més de 265.000 dades.

  El 54,5% del total de l’estudiantat de les cinc universitats públiques són dones, una majoria que es manté en els tres tipus de formació: doctorat, màster i grau. Aquesta diferència és major en el percentatge de dones que aconsegueix la seua titulació de grau i màster, ja que en el curs 2017/2018 el 58% dels 24.716 egressats en les universitats públiques valencianes eren dones.

  Durant aquest curs, les cinc universitats públiques valencianes han augmentat el nombre de màsters oferits, dels 325 del període anterior als 334 actuals. També ha augmentat el nombre de graus oferits, 206 enfront dels 197 del curs 2017/2018.

  La sisena actualització de SIUVP, que inclou l’oferta educativa del curs 2018/2019, ha revisat la informació de 38 indicadors de les seccions estudiants, internacionalització, recursos humans, investigació i transferència i dades econòmiques. A més s’han actualitzat les infografies que presenten la informació actualitzada de les universitats públiques valencianes. La web ofereix informació detallada per a cada indicador en format csv.

  Cadascun dels fitxers descarregables mostra les dades relatives a l’indicador corresponent i la desagregació de la informació per:

  • Universitats

  • Branques d’ensenyament

  • Universitat i branques d’ensenyament

  • Categoria de PDI per al global del Sistema Universitari Valencià Públic

  • Universitat i categoria del PDI

  • Àrees de coneixement CNEAI

  • Universitat i àrees de coneixement CNEA

  La plataforma SIUVP, resultat de la col·laboració entre les universitats públiques valencianes i l’Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (Ivie), abasta des dels aspectes més purament acadèmics, com l’oferta i la demanda docent, fins a les dades econòmiques més concrets sobre els recursos i resultats de l’activitat de cada universitat.

  Tots els indicadors es poden consultar en www.siuvp.es

  Pujar