29 de novembre de 2020 29/11/20

La Fira de Cabanes aconsegueix 10.000 euros de subvenció de la Conselleria d’Economia

La Fira de Cabanes aconsegueix 10.000 euros de subvenció de la Conselleria d’Economia - (foto 1)

    En la resolució de 20 de desembre de 2017, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius Comerç i Treball, Rafael Climent, de concessió de les ajudes convocades per Resolució de 16 de maig de 2017, per la qual es convoquen les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania per a l'exercici 2017, s'ha publicat la concessió a la Fira de Sant Andreu de Cabanes, d'una subvenció de 10.000 euros.

    Amb aquesta subvenció, una de les més altes concedides en aquesta resolució, s'aconsegueix que el cost per als pressupostos municipals de Cabanes siga mínim, segons ha explicat el regidor de l'àrea Carles Mulet " la fira té un pressupost de 35.000 euros a l'any, que s'ha mantingut des de l'anterior govern. Mai apleguem a eixe total de despesa, però cal recordar que tenim partides fixes molt altes, com les 11.000 del cost de muntatge de la il·luminació, la seguretat privada o la publicitat. Hem aconseguit que junt als ingressos de les taxes per participar en la fira, i les ajudes de la Conselleria d'Economia la Diputació Provincial, Agència Valenciana de Turisme, el cost econòmic per a l'ajuntament siga insignificant quant no pràcticament nul".

    Mulet ha destacat que la bona gestió està fent que amb el mateix pressupost que durant l'equip anterior s'haja pogut ampliar la programació de la Fira, sense generar cap cost extraordinari i fins i tot estalviant respecte a anys anteriors o no hi havia pràcticament programació " enguany hem començat a fer un esforç per anar reduint paulatinament la partida que més cost genera, que és la del muntatge elèctric; que donada la gran extensió del recinte puja prop de 11.000 euros a l'any; amb la inversió en estructures fixes anem a aconseguir que en futures edicions aquesta despesa vaja reduint-se de manera important".

    Pujar