Castellano

Cabanes premiarà el rendiment acadèmic de l'alumnat d'ESO i Batxillerat

    L'Ajuntament de Cabanes ha anunciat una línia de suport econòmic l'objectiu del qual és premiar el rendiment acadèmic d'aquells alumnes o alumnes amb els millors resultats en quart de l'ESO i segon de Batxillerat. D'aquesta manera, la finalitat dels premis al rendiment acadèmic és “valorar i recompensar l'esforç de l'alumnat que destaca pels seus resultats acadèmics, així com estimular les actituds d'esforç i perseverança durant els seus estudis i que això supose una motivació per a continuar la seua formació en nivells superiors”, explica la regidora de Cultura, Patrimoni, Educació i Participació Ciutadana, Ivana Bartoll.

    Podran presentar sol·licitud tots aquells alumnes o alumnes que hagen finalitzat en 2021 el 2n curs de Batxiller o 4t curs d'ESO en qualsevol institut públic, privat o concertat i que a més hagen obtingut com a nota mitjana del curs com a mínim un 8,5 i estiguen empadronats o empadronades en el municipi de Cabanes, almenys els dos anys anteriors a la data de la publicació de la present convocatòria. Els premis dotats ascendeixen a 1000 euros per a l'alumne o alumna amb les millors notes de 2n de Batxiller; 700 euros per a l'alumne o alumna amb les segones millors notes de 2n de Batxiller; i 300 euros per a l'alumne o alumna amb les millors notes de 4t d'ESO.

    El termini de presentació de sol·licituds finalitza l'1 d'octubre. Les sol·licituds es presentaran mitjançant un model disponible en la pàgina web www.cabanes.es o que es pot sol·licitar en les oficines de l'Ajuntament, al qual haurà d'adjuntar-se una fotocòpia del DNI de l'alumne o alumna i del seu representant legal (mare / pare / tutor), i un certificat de notes del curs 2020-2021 signat pel centre docent on haja cursat els estudis pels quals opta al premi. El tribunal que valorarà les sol·licituds està format per l'alcaldessa de l'Ajuntament de Cabanes, la regidora de Cultura, Patrimoni, Educació i Participació Ciutadana, i el director de la Secció de Cabanes de l'IES Alfons XIII.

    Pujar