6 d’agost de 2020 6/8/20

Cabanes aprova per unanimitat exigir que el Govern pague el cost de la dessaladora

Cabanes aprova per unanimitat exigir que el Govern pague el cost de la dessaladora - (foto 1)

  En el ple de l’ajuntament de Cabanes d’ahir, es va aprovar per unanimitat la moció presentada pel Grup Municipal d’Units pel Poble-Compromís, la qual exigeix demanar al Govern central assumir el cost del cànon de construcció de la dessaladora i eximir l’ajuntament d’aquesta obligació i al mateix temps modificar el conveni signat entre l’ajuntament i Acuamed, mantenir els acords actuals,  i començar a treballar amb un altre que contemple un nou estudi de viabilitat que valore els possibles usos, aprofitaments, de la dessaladora i renegociar els acord tenint en compte la nova realitat, i elaborar un pla per analitzar els possibles usos alternatius d'aquestes

  Tal i com ha explicat el portaveu d’Units pel Poble-Compromís, David Casanova “ En plena època del boom immobiliari, i a petició de l’ajuntament governat pel PP però amb el beneplàcit del PSOE, el Govern central de Zapatero, va aprovar la creació de dessaladores en els municipis de Cabanes i Moncofa per permetre i promoure grans actuacions urbanístiques en el litoral de Castelló i, en teoria, millorar el subministrament actual. L’ajuntament de Cabanes, va regalar gratuïtament sòl públic de gran valor econòmic per aquesta infraestructura. Malgrat això, la Societat Estatal Aigües de les Conques Mediterrànies, S.A. ha vingut emprant el nom de dessaladora d’Orpesa. En canvi, a Moncofa es van expropiar els terrenys necessaris”

  L’exposició de motius d’aquesta moció recorda com Acuamed va promoure l’actuació dins del Programa AGUA i va signar convenis amb els ajuntaments afectats; Cabanes, Orpesa, i, més tard, Benicàssim.

  Passats els anys, aquesta infraestructura s’ha posat parcialment en funcionament, signant amb Orpesa i Benicàssim convenis temporals per eixir del pas, però amb un horitzó en el qual seran els ajuntaments qui acaben fent-se càrrec del cost no subvencionat de la construcció.

  La dessaladora de Cabanes va rebre de fons Feder europeus 17,2 milions d’euros i està encara per resoldre com es financen el total de 34,8 milions d’euros a més del cost de manteniment de les instal·lacions i de producció de l’aigua dessalada que és, òbviament, cara. Aquesta actuació vergonyosa es va impulsar, per afavorir grans operacions urbanístiques, que finalment no van eixir endavant.

  Casanova va defensat que “Cal apostar perquè se signen nous convenis on l’Estat assumisca el seu cost, però també on es determinen els drets d'ús en el quals es contemplen usos ambientals per recuperar pous i aigües subterrànies, usos d'adaptació al canvi climàtic (moments de sequera), usos agrícoles, humans i de desenvolupament econòmic amb premisses de sostenibilitat. Calen nous acords entre administracions on, a banda de resoldre eixe cost, s’analitzen prioritàriament qüestions socials, ambientals i de desenvolupament sostenible. Nosaltres vam ser el únic grup municipal que en el seu dia es va oposar a aquesta dessaladora, a regalar el sòl a ACUAMED mentre a Moncofa s’expropiava”.

  Pujar