elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

La Generalitat exercirà l'acció popular en l'assassinat d'una dona al Clot de Borriana

La Generalitat exercirà l'acció popular en l'assassinat d'una dona al Clot de Borriana
  • L'aparició del cadàver d'Johana després de ser estrangulada va commocionar els veïns

El Consell ha autoritzat a l'Advocacia General de la Generalitat per exercir l'acció popular en el cas relacionat amb l'assassinat a Burriana de Johana Andrea, una dona de 42 anys, víctima de violència masclista.

El succés, ocorregut el passat mes d'abril, constitueix un cas de violència de gènere, un problema d'àmbit social públic d'interès general que obliga als poders públics a actuar de manera activa amb l'objectiu d'aconseguir la plena eradicació dels maltractaments.

L'article 36 de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Homes estableix que la Conselleria amb competències en matèria de dona podrà proposar al Consell de la Generalitat l'exercici de l'acció popular, a través de l'Advocacia General de la Generalitat, o de advocats col·legiades, en els supòsits d'agressions físiques domèstiques en què es cause la mort o lesions greus a dones residents a la Comunitat Valenciana.

La Llei Integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, 7/2012 de la Generalitat, estableix en el seu article 58 que la Generalitat exercirà l'acció popular en tots els procediments penals que se segueixin per delictes de violència sobre la dona amb resultat de mort, així com en aquells casos en què es genere alarma social o produixca lesions greus i invalidants. Si és el cas, la Generalitat sol·licitarà sempre la privació de la pàtria potestat del presumpte agressor.

Així mateix, la Llei 10/2005 d'Assistència Jurídica de la Generalitat disposa que correspon als advocats de la Generalitat integrats en l'Advocacia General de la Generalitat, la representació i defensa en judici.

El Consell va aprovar la proposta d'Actuació Institucional de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives en cas d'assassinats de dones víctimes de violència de gènere, per tal d'unir esforços i visibilitzar de manera conjunta el rebuig als actes de violència de gènere, en aquells casos en què es produixca la mort d'una dona o dels seus fills o filles a la Comunitat Valenciana.

Aquest protocol inclou com a norma general, la realització d'una concentració de repulsa a la porta de Palau de la Generalitat i en la de cadascuna de les conselleries.

Pujar