19 de setembre de 2020 19/9/20

El PP demana al tripartit que cree una partida de despeses

El PP demana al tripartit que cree una partida de despeses - (foto 1)

    El Grup Municipal del Partit Popular a Borriana ha proposat al tripartit la creació d'una partida de despesa per a evitar que per segon any consecutiu la ciutat perda les subvencions que el Consell atorga per a lluitar contra la pobresa energètica. Consuelo Suay, regidora del PP en la ciutat, ha reivindicat acció enfront de la passivitat del tripartit, i ha lamentat que el “abandó” del 'pacte de la vaca' acaben pagant-ho “ciutadans que tenen dificultats per a arribar a fi de mes”.

    El Partit Popular ha consultat avui, en el si de les comissions informatives, els motius pels quals durant el primer trimestre de l'any Borriana va retornar al Consell els 22.471,40  euros que la Generalitat havia concedit per a posar fre a la pobresa energètica. “No entenem com rebent una subvenció, el tripartit permet que es perden les ajudes i es revertisquen al Consell. I el més greu és que després d'haver perdut aquests fons no s'han pres mesures perquè la situació es repetisca per segon any consecutiu. Mostra evident de quin és el compromís del tripartit amb la nostra ciutat”.

    Per a evitar que Borriana perda aquests fons el Partit Popular proposa al 'pacte de la vaca' que es creu una partida de despeses. Amb ella “es possibilitaria el pagament al subministrador d'energia de les factures que veïns de la nostra ciutat no poden afrontar per falta de recursos”. Aquest procediment, “que evidentment ha de venir justificat i avalat pels serveis tècnics de Serveis Socials, evitaria en la pràctica que els milers d'euros que corresponen a Borriana per a atallar la pobresa energètica tornen a parar a les arques del Consell”.

    Si el tripartit va anunciar en 2015 que “venia a rescatar a les persones, no entenem com són incapaces de gestionar aquestes ajudes. Esperem que els fons que en 2017 ens ha d'ingressar el Consell no tornen a perdre's. Les solucions són relativament senzilles. Solament fa falta voler treballar”, ha considerat Suay.

    Pujar