2 de desembre de 2020 2/12/20

La ciutadania de Burriana manté els índexs de pagament en període voluntari dels tributs municipals

La ciutadania de Burriana manté els índexs de pagament en període voluntari dels tributs municipals - (foto 1)

  La Unitat de Recaptació del Servei de Gestió Tributària de l'Ajuntament de Burriana ha confirmat davant la Comissió Informativa d'Hisenda les xifres de l'última gestió de cobrament en voluntària dels tributs i taxes que els veïns i veïnes de Burriana han d'abonar anualment. I els resultats i xifres tornen a mostrar la predisposició i bona voluntat de la gran majoria de ciutadans i ciutadanes de Burriana, que un any més acosten al noranta per cent el nombre de pagaments en període voluntari a l'apartat de Taxes Urbanes, sense que siga necessari un requeriment de part municipal. Tal com ja va succeir en el passat exercici, del nombre total de rebuts, que superen els 26.000 referent a taxes, suposa un padró inicial de 2,55 milions d'euros, mentre que la xifra de rebuts pendents de cobrament arriba tan sols el deu per cent d'aquesta xifra, la qual cosa deriva en uns ingressos encara pendents de 260.000 euros. En comparativa amb l'any 2015, les xifres de pagament voluntari de taxes són pràcticament idèntiques, la qual cosa mostra la predisposició de la gran majoria de la ciutadania a seguir abonant-ho sense necessitat d'un requeriment posterior. Si el passat any la xifra se situava a mitjan setembre en el 89,86 %, aquest any ha estat del 89,83 per cent

  La situació és molt similar quant a l'Impost de Vehicles que també es gestiona de forma municipal, ja que el percentatge de cobrament sobre el càrrec inicial se situa en un 78,75 per cent del total de la població, mentre que el passat any, i durant el mateix període voluntari va ser del 78,98 per cent. En aquest apartat el total de rebuts emesos ha estat de 22.710, la qual cosa ha suposat un padró total de 2.029.652 euros, nou mil euros més que en la xifra total de l'any anterior.

  Tal com explicava la màxima responsable de l'àrea econòmica municipal, Cristina Rius, “un any més no podem fer una altra cosa que felicitar i donar les gràcies a la ciutadania de Burriana, que manté el seu bon costum i converteix en prioritat la gestió de cobrament voluntària, que aconsegueix uns nivells que altres poblacions no tenen des de fa diversos exercicis”. Rius també ha volgut matisar i aclarir algun de les dades, ja que “s'ha vist una clara evolució dels processos de pagament a causa de la influència que la crisi ha tingut, ja que per exemple l'any 2004 les taxes urbanes aconseguien el 92 per cent en període voluntari, xifra que va anar descendint a causa de la recessió econòmica fins a baixar dels 86 punts percentuals en 2013”. Per tant, Rius s'ha mostrat satisfeta de “veure com en els dos últims anys hi ha hagut un xicotet repunt que torna a rondar el 90 per cent, un esforç de la ciutadania de Burriana que cal valorar i agrair”.

   1 comentari
  Aprendiz de brujoe
  Aprendiz de brujoe
  13/10/2016 11:10
  Inmoral

  Cobras más por que nos subes los impuestos, que cara más dura tenéis, aplicar bonificaciones que no llegamos a final de mes. Y menos dar las gracias que tenéis mucha cara.

  Pujar