1 d’abril de 2020 1/4/20

EUPV insta al govern Central a actuar conjuntament amb les administracions valencianes implicades per a recuperar 'Los Silos'

    'Los Silos' són un conjunt arquitectònic del segle XVI que van complir la seua funció d'almodí de València fins a 1931. Encara que se situen en el municipi de Burjassot sempre han sigut i són propietat de la ciutat de València. "No obstant açò, el 7 de febrer de 1975 València va adoptar acord de cessió de l'ús del conjunt d'edificis a l'Ajuntament de Burjassot, cessió que ha continuat vigent fins avui", ha explicat el diputat valencià.

    Aquest complex està catalogat com Bé d'Interès Cultural (BIC) i va ser declarat monument nacional mitjançant el 'Reial decret 1185/1982, de 26 de març, pel qual es declara monument històric-artístic, de caràcter nacional, 'Los Silos' de Burjassot'. No obstant açò, malgrat la seua protecció, els edificis han tingut una conservació bastant deficient al llarg dels anys.

    "El deteriorament ha anat arribant a nivells insostenibles fins al punt que una bona part del mur perimetral, adjacent al passeig de Concepción Arenal, es va esfondrar aquesta mateixa setmana", ha assenyalat Sixto, qui ha afegit que aquest fet suposa "una ineludible cridada a actuar en la defensa i rehabilitació d'aquest important monument, únic en el seu gènere en el nostre país i símbol del municipi de Burjassot".

    Pujar