23 d’octubre de 2020 23/10/20

Benissa al·lega una de les subvencions nominatives de la Diputació com a mesura reivindicativa

Benissa al·lega una de les subvencions nominatives de la Diputació com a mesura reivindicativa - (foto 1)

  L'Ajuntament de Benissa va presentar, fa uns mesos, una al·legació a una de les subvencions nominatives -adjudicades de forma directa, o com es diu popularment, 'a dit'- que va realitzar la Diputació d'Alacant, concretament un milió d'euros destinats a la construcció d'un mercat en la població de Mutxamel. L'escrit, redactat en el termini d'al·legacions, pretén ser una mesura reivindicativa perquè determinades subvencions, tan quantioses i realitzades a poblacions de grandària considerable i amb capacitat per a afrontar aquestes inversions amb recursos propis, s'atorguen amb criteris no nominatius o directes i que, per descomptat, que en aquests casos -quanties elevades- es tinga més en compte a poblacions més xicotetes i amb menys capacitat per a generar recursos.

  "Pensem que aquesta acció que realitzem des de Benissa és un exercici de responsabilitat per a posar damunt de la taula una situació que considerem injusta: que uns pocs municipis es vegen beneficiats per un sistema de subvencions nominatives o 'a dit', i que poden atorgar-se amb altres criteris més objectius", es subratlla.

  També es desitja puntualitzar que aquesta mesura no es realitza pel fet que des de la Diputació d'Alacant s'haja tret a Benissa del Pla de de Obres i Serveis de la pròpia Diputació.

  D'altra banda, es desitja respondre a les declaracions del portaveu del PP a Benissa, Arturo Poquet, en les quals afirma en cert mitjà digital que "no és admissible que l'Ajuntament de Benissa (...) assumisca les despeses en advocats amb diners públics", doncs aquesta gestió no suposa cap cost per al consistori de Benissa.

  Igualment, Arturo Poquet diu que Benissa no és "una població que s'ha quedat desemparada quant a subvencions". De nou, convé recalcar que l'al·legació es realitza en aquelles subvencions nominatives realitzades sota criteris subjectius, d'adjudicació directa, un fet que no ha de confondre's amb un altre tipus de subvencions que l'Ajuntament o col·lectius del poble poden sol·licitar, doncs com a poble de la província d'Alacant es té dret a açò. Es tracta de dos tipus d'ajuda diferents, i en la seua al·legació l'Ajuntament de Benissa es refereix a les subvencions nominatives, en les quals es privilegia a uns pobles sobre uns altres, i a més s'atorga el 100% del cost, entre altres avantatges.

  De la mateixa manera, sorprèn la virulència amb que cert mitjà arreplega la relació de subvencions atorgades a l'Ajuntament de Benissa, en aquest cas no nominatives, com a conseqüència de la tramitació per part d'aquest (dins del termini i en la forma escaient), de la documentació necessària per a accedir a elles, cosa que no s'ha posat en dubte en cap moment per part d'aquest consistori i que suposaria, en cas de no haver-se atès, un conflicte molt major que el que ara s'al·lega.

  Finalment, es desitja manifestar que amb aquesta al·legació també es pretén demanar que la Diputació varie la forma de distribució de subvencions nominatives, amb igualtat d'oportunitats per a tots els pobles d'Alacant. Que l'administració provincial deixe de ser la Dipu dels seus pobles, i faça honor al seu slogan: La Dipu dels Pobles. De tots, sense mirar color polític.

  Pujar