9 de desembre de 2019 9/12/19

Bigorra: “El govern de Benidorm ha entregat a mans privades el control de l’obra de l’Avinguda Mediterráneo”

Bigorra: “El govern de Benidorm ha entregat a mans privades el control de l’obra de l’Avinguda Mediterráneo” - (foto 1)
  MÉS FOTOS
  Bigorra: “El govern de Benidorm ha entregat a mans privades el control de l’obra de l’Avinguda Mediterráneo” - (foto 2)

  Cada obra de la ciutat té un organisme que controla l'execució de les obres que s'anomena Direcció Facultativa i que habitualment comanda el departament d'Enginyeria de l'Ajuntament de Benidorm. En les obres de la primera fase de l'Avinguda Mediterráneo, d'acord amb el ple de condicions també corresponia així, però el govern de PP i CBM per decret i sense informar a la corporació municipal ha adjudicat a través de la mercantil HIDRAQUA SA aquesta direcció facultativa a una empresa externa. "Sol·licitem explicacions sobre com ha procedit el govern de Benidorm a actuar d'aquesta manera i a saber quin és el cost d'una contractació que no estava prevista en allò que havia de complir l'empresa", ha demanat el regidor de Compromís i portaveu de Compromís Los Verdes, Josep Bigorra.

  "Per què el govern local ha deixat en mans privades el control d'una obra de més de 7 milions d'euros quan no estava previst entre les condicions que havia de complir l'empresa contractada? Per què ha permés que la contractació externa siga a través de la concessionària de l'ultraprorrogat servici d'aigua potable i clavegueram? Per què no hem tingut cap explicació per part del govern de PP i CBM sobre aquest procediment, ni del pressupost ni si han participat altres empreses? Una altra vegada, el govern local actua de manera poc transparent i unilateralment en una obra tan important com les obres de l'Avinguda Mediterráneo", ha criticat Bigorra.

  Segons el decret, l'àrea d'Enginyeria de l'Ajuntament de Benidorm "no disposa de suficients mitjans per exercir les labors de Direcció Facultativa d'obres ni tampoc la corresponent coordinació de seguretat i salut" i per això cal externalitzar el servici. Aquesta decisió xoca amb l'article 19 del plec de condicions que de manera literal assenyala que la Direcció Facultativa de l'obra "es dura a terme pel Departament d'Enginyeria Municipal" i que "serà a compte del contractista tant les mesures de Seguretat, com el control d'execució". I l'article 22 del plec que va assumir la UTE Orthem–Emurtel indica que les modificacions de la Direcció Facultativa han de tindre aprovació per part de l'Administració "amb un pressupost addicional en el seu cas".

  Tenint això en compte, el decret emés el 7 de novembre explica que el regidor del Cicle de l'Aigua, González de Zárate, va demanar a HIDRAQUA SA que tramitara la contractació externa. I així ho ha fet, segons el mateix document.

  "A més d'aquesta actuació, que voreja les condicions del plec aprovat en la contractació de les obres i de la que no tenim cap informació econòmica, resulta curiós que l'adjudicatària per a controlar les obres siga la mateixa encarregada de la redacció del projecte de l'Avinguda Mediterráneo", ha assenyalat Bigorra. Es refereix així a l'empresa Guía Consultores SLP, que va realitzar la redacció del projecte per 128.411,24€. També és la mateixa que es va efectuar la redacció del Pla d'Estacionament Sostenible (PES), el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) i el Pla de Transport Urbà Sostenible (PTUS) durant aquesta mateixa legislatura.

  "Si el PP vol aïllar tots els dubtes que puga haver sobre aquesta contractació d'una empresa externa per una altra empresa externa, el mínim que hauria de fer és explicar amb pèls i senyals tot el procediment de contractació, inclòs de les quanties econòmiques, cosa que ja hem demanat per escrit. Per altra part, no estem d'acord amb què el control d'aquesta important obra per a la ciutat recaiga en mans alienes a l'Ajuntament", ha finalitzat Bigorra.

  ocultar
  Bigorra: “El govern de Benidorm ha entregat a mans privades el control de l’obra de l’Avinguda Mediterráneo”
  Pujar