20 d’octubre de 2020 20/10/20

Es publiquen les bases per a cobrir en propietat 13 places d’agents de policia local

  El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat l’anunci de la convocatòria i bases per a cobrir en propietat 13 places d’agent de policia local vacants en la plantilla de funcionaris de l’Ajuntament de Benicarló i corresponents a l’execució de les ofertes d’ocupació pública dels exercicis 2016, 2017 i 2018.

  De les 13 places, 9 seran proveïdes per torn lliure, mitjançant oposició, i quatre per torn de mobilitat, mitjançant concurs de mèrits. Les persones aspirants, tant en el cas del torn lliure com del torn de mobilitat, han d’estar en possessió del títol de Batxiller o tècnic o equivalent, entre d’altres. A més, en el cas del torn de mobilitat, les persones aspirants han de ser funcionàries de carrera en actiu de la categoria que es convoca i han d’haver prestat serveis efectius en llocs ocupats en propietat durant almenys dos anys.

  Pel que fa al procés selectiu, constarà de la fase d’oposició i curs selectiu, per al torn lliure, i de concurs per al torn de mobilitat.

  Les instàncies podran presentar-se a partir d’avui mateix, divendres 12 de juliol, fins al dia 8 d’agost, ambdós inclosos.

  Consulteu aquí tots els detalls de la convocatòria: https://www.ajuntamentdebenicarlo.org/gov/pgov-oposicions-ajt.php

  Pujar