18 de novembre de 2019 18/11/19

Aviva Benicarló podrà acreditar el certificat del nivell A1 de valencià

Aviva Benicarló podrà acreditar el certificat del nivell A1 de valencià - (foto 1)

  A partir d'ara, l'alumnat que supere el curs de nivell A1 de valencià de la Universitat Popular obtindrà el certificat oficial. No serà necessari examinar-se en les proves anuals de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

  La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha acreditat l'Ajuntament de Benicarló per a impartir cursos de formació i avaluació del nivell A1 de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV). Per tant, a partir d'ara, tot l'alumnat que supere el curs de nivell A1 de valencià de la Universitat Popular, obtindrà el certificat oficial de coneixements de valencià de la JQCV, sense haver de tornar a examinar-se en les convocatòries anuals d'aquest òrgan oficial. Serà Aviva, l'Agència de Promoció del Valencià, l'encarregada de programar aquesta formació i d'avaluar la competència lingüística per poder assolir el certificat.

  El certificat de nivell A1 el valencià acredita un domini bàsic d'ús de la llengua, que permet atendre les primeres necessitats comunicatives en situacions quotidianes. A Benicarló, a través de l'oferta educativa de la Universitat Popular, s'imparteix el curs de valencià A1 des de fa anys, també conegut com el curs de valencià per a no valencianoparlants, ja que tradicionalment s'hi han matriculat persones sense coneixements de valencià o amb coneixements molt bàsics que volen iniciar-se en el coneixement de la llengua.

  En línies generals, els objectius d'aquest curs són facilitar l'accés al coneixement i a l'ús quotidià del valencià, afavorir la inclusió social i cultural de la població adulta dins de la realitat sociolingüística i historicocultural valenciana i cohesionar cultura, territori i societat.

  A banda del nivell A1, la Universitat Popular ofereix cursos on s'imparteix els nivells B1, B2, C1 i C2 de llengua, els continguts dels quals estan adaptats a les directrius del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

  ocultar
  Aviva Benicarló podrà acreditar el certificat del nivell A1 de valencià
  Pujar