Castellano

Bellreguard lidera un projecte d'administració electrònica de codi obert

  • GOAL-RD integra diversos servicis horitzontals que el Ministeri posa a l'abast del sector públic per a facilitar la interrelació entre administracions

  • Podria ser instal·lat per la Diputació o les mancomunitats en els ajuntaments interessats i que no disposen dels mitjans necessaris per al seu funcionament

  • Àlex Ruiz: «Apostem pel programari lliure perquè permet adaptar-lo, enriquir-lo i millorar-lo dia a dia i estalvia molts diners a les administracions»

Bellreguard lidera GOAL-RD, un projecte conjunt d'administració electrònica de codi obert en col·laboració amb els ajuntaments de Canals i Rotglà i Corberà que integra diversos servicis horitzontals que el Ministeri d'Administracions Públiques posa a l'abast abast del sector públic per a facilitar la interrelació. A més, gràcies a la seua arquitectura podria ser instal·lat per Diputació o les mancomunitats de forma centralitzada perquè donara servici als ajuntaments interessats que no disposaren dels mitjans necessaris per al seu funcionament. Com valora el regidor de Noves Tecnologies, Àlex Ruiz, «es tracta d'una aposta ferma pel programari lliure per les possibilitats d'adaptar-lo, enriquir-lo i millorar-lo dia a dia així com l'estalvi que suposa en llicències i manteniment a les administracions».

L'objectiu de GOAL-RD és doble: d'una banda, posar a disposició de les administracions públiques un aplicació web de codi obert que complisca amb la normativa i millore l'activitat administrativa; de l'altra, oferir als ciutadans una eina moderna i fàcil d'usar que els proporcione mobilitat, seguretat i confiança en les relacions amb l'administració. Com assenyala el cap d'informàtica de l'Ajuntament de Bellreguard i autor del projecte, Francesc Doménech, «Goal-RD millorarà notablement la qualitat del registre de documents alhora que suposa una innovació tecnològica, organitzativa i del propi procés administratiu». El programa, que entrarà en funcionament en octubre de 2017, comptarà amb la participació dels beneficiaris de la La Dipu et Beca Postgrau que, com assenyala Doménech, «participaran en un projecte real, engrescador i que produirà resultats visibles i mesurables en el qual aprofundiran en el treball en equip i que de ben segur els resultarà molt útil en la seua vida professional.

Des del punt de vista funcional, GOAL-RD permetrà digitalitzar i signar electrònicament la documentació presentada al registre i intercanviar assentaments a través del Sistema de Interconnexió. Igualment, digitalitzarà tots els papers que presente la ciutat a les oficines de registre i els enviarà electrònicament al destí a l'instant, siga quina siga la localització geogràfica o el nivell d'administració al qual vaja dirigit.

El servicis horitzontals de codi obert que el Ministeri d'Administracions Públiques posa a l'abast del sector públic i el projecte Goal inclou són: Integr@ per a la gestió dels certificats digitals i obtenció de segells de temps; @firma i cl@ve per a la autenticació dels usuaris i signatura electrònica; Dir3, per a la gestió dels departaments i oficines de qualsevol administració; FACe com a registre electrònic de factures; @PODERA, per a accedir al registre electrònic d'apoderaments; HABILIT@, per a accedir al registre electrònic de funcionaris habilitats, SICRES 3 / SIR per a l'intercanvi entre administracions; INSIDE i ARCHIVE per a docments, expedients, arxius electrònics i CSV.

Pujar