29 de setembre de 2020 29/9/20

La nova ubicació de monuments fallers motiva el tancament d’Hort dels Frares

    El tancament, del 15 al 19 de març, respon a la nova ubicació del monument de la falla de Gallera-Hort dels Frares. Amb motiu del perill de desperfectes en façanes declarades Bé d'Interés Cultural, enguany s'han hagut de traslladar els monuments des de la Plaça Major al mateix carrer Hort dels Frares.

    Tots els canvis deguts al la nova senyalització que afecten a la zona entre Piletes i la Plaça Major s'han planificat a partir del dia 20 de març i estaran vigents des del 21, una vegada acabades les festes falleres i retirats els envelats que ocupen els carrers.

    Des de l'Ajuntament es vol transmetre que no només no s'ha volgut fer coincidir la nova planificació amb les festes, sino que s'ha endarrerit de manera intencionada.

    Els problemes de trànsit són recurrents tradicionalment en falles i l'entramat urbà de la ciutat fa complicades altres tipus de solucions, de manera que des de la Policia Local es recomana fer els recorreguts utilitzant vies alternatives. Per això posa a l'abast de la ciutadania el plànol informatiu de l'estat actual dels carrers, ubicació de casals i monuments, rutes d'autobús o aparcaments, i recomana consultar-lo a la web municipal abans d'iniciar un trajecte.

    Pujar