elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

Les empreses d'Altea poden optar a les ajudes Resistir Plus

Les empreses d'Altea poden optar a les ajudes Resistir Plus
  • L'Ajuntament informa del procediment a seguir per a presentar davant la Generalitat la sol·licitud d'ajudes a la solvència i endeutament

MÉS FOTOS
Les empreses d'Altea poden optar a les ajudes Resistir Plus - (foto 2)

Maria A. Laviós, regidora de Foment de l'Ocupació, informa l'empresariat local de l'existència d'aquestes ajudes, tramitades directament per la Generalitat Valenciana.

El Pla Resistir Plus és un paquet d'ajudes directes de la Línia COVID de l'Estat dirigides a persones autònomes i empreses l'objectiu de les quals és per a reforçar la seua solvència i contribuir a reduir el seu endeutament.

Es tracta d'unes ajudes amb caràcter finalista i es concediran de manera directa i la dotació total d'aquestes ajudes ascendeix a 647.081.980 euros.

“La pandèmia ha suposat que molts professionals l'estiguen passant malament, arribant a incórrer en deutes a les quals no poden fer front. Gràcies a aquestes ajudes es contribuirà a millorar la situació de molts alteans i alteanes”, ha comentat Laviós.

Poden beneficiar-se les empreses, professionals i entitats no financeres que hagen realitzat durant 2019 i 2020 alguna activitat econòmica no financera i continuen en el seu exercici en el moment de la sol·licitud.

Seran subvencionables les quantitats que es destinen a satisfer el deute amb proveïdors, creditors financers i no financers, així com els costos fixos pendents de pagament, reportats entre l'1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i que procedisquen de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

Per a les empreses i professionals que apliquen el règim d'estimació directa en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, serà requisit imprescindible que el volum d'operacions anual declarat en l'Impost sobre el Valor Afegit o tribut indirecte equivalent en 2020 haja caigut més d'un 30% respecte a 2019 i tinguen un volum de despeses subvencionables d'almenys, 4.000 euros.

El tràmit, presentat davant la Generalitat Valenciana, consta de dos passos:

  1. Sol·licitud de cita prèvia
  2. Presentació de sol·licitud en el termini assignat en la cita.

El termini per a sol·licitar cita prèvia finalitza el 20 d'agost de 2021, i es realitza en l'Assistent de Tramitació de la Generalitat: https://www.tramita.gva.es/cttattatr/asistente/iniciartramite.html?tramite=sugus_cita_autonomos&vesion=3&idioma=es&idprocguc=21938&idcatguc=pr

En la web del Pla Resistir+ està disponible tota la informació actualitzada: guia, preguntes freqüents...: https://plaresistirplus.gva.es/index.html

El detall de procediments del tràmit pot consultar-se en: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21939

Per a la presentació de la sol·licitud és necessària signatura electrònica

Recordar que en la OAC, situada en la planta baixa de l'Ajuntament d'Altea, pot obtindre's el certificat digital ACCV, que inclou signatura.

Per a això cal sol·licitar cita prèvia en el següent enllaç: https://www.altea.es/es/cita-previa

Pujar