22 de gener de 2021 22/1/21

Almenara crea una borsa de 10 places per a la brigada municipal

Almenara crea una borsa de 10 places per a la brigada municipal - (foto 1)

    L'Ajuntament d'Almenara ha iniciat el procés per a la creació d'una borsa de treball per a cobrir durant tres mesos deu llocs en la brigada d'obres i serveis de la localitat. Els contractes seran de tres mesos i començaran el 27 de març de 2017 i acabaran el 26 de juny. En aquest cas destacar que es valorarà la justificació d'un ofici vinculat a la brigada com el cas d'obrer, lampista, electricista, fuster, pintor, tècnic de manteniment, i oficis similars donades les característiques dels llocs a cobrir.

    Les persones interessades hauran de presentar tota la documentació requerida i actualitzada abans del 17 de març en el registre de l'ajuntament, amb el que després de realitzar les valoracions i el pertinent període d'esmena, es conformarà el llistat amb les deu majors puntuacions. Les persones interessades podran informar-se de tots els requisits i criteris de puntuació, tant en el propi ajuntament d'Almenara com també pròximament en la web www.almenara.es.

    Pujar