21 de gener de 2021 21/1/21

Almenara contractarà a sis joves durant un any

Almenara contractarà a sis joves durant un any - (foto 1)

  L'Ajuntament d'Almenara contractarà a sis joves dins dels programes Avalem Joves Plus del SERVEF a través d'una sèrie de subvencions de la conselleria d'Economia Sostenible cofinançades pel Fons Social Europeu per a enguany destinades a joves inscrits en el programa de Garantia Juvenil. 

  Així, dins del programa denominat Emcuju es contractarà en pràctiques a dos joves qualificats durant 12 mesos per al que hauran de posseir alguna de les següents titulacions: llicenciat o diplomat universitari, enginyer o enginyer tècnic, arquitecte o arquitecte tècnic, grau universitari, així com estudis de postgrau universitari, doctorat i altres titulacions, tècnic o tècnic superior de la formació professional reglada, o bé el certificat de professionalitat. També hauran d'estar inscrits en el fitxer de garantia juvenil nacional, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i ser beneficiaris d'aquest sistema.

  Pel que fa al programa Empuju es contractarà durant dotze mesos a quatre joves a jornada completa, que hauran de ser menors de 30 anys i sense qualificar, per la qual cosa no serà necessari tenir formació específica. També hauran d'estar inscrits en el fitxer de garantia juvenil nacional, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i ser beneficiaris d'aquest sistema. 

  Destacar que tota la informació sobre aquest tema la trobaran en el departament d'ADL de l'Ajuntament d'Almenara.

   

   

  Pujar