23 de gener de 2021 23/1/21

“Almenara et Beca” oferirà a joves aturats la seua primera oportunitat laboral

“Almenara et Beca” oferirà a joves aturats la seua primera oportunitat laboral - (foto 1)

    L'Ajuntament d'Almenara ha creat el programa “Almenara et Beca” amb l'objectiu de realitzar la contractació laboral de 6 joves aturats de la localitat per a la realització de diverses activitats en les àrees de Cultura i Esports. Segons ha explicat l'alcaldessa d'Almenara, Estíbaliz Pérez, es tracta de “realitzar nous contractes per als joves estudiants d'Almenara, especialment per als quals no tenen o tenen molt poca cotització”. Amb aquest programa segons l'alcaldessa, “volem donar la primera oportunitat als joves perquè entren en el món laboral, tal com portàvem en el nostre programa electoral i així ho estem complint”.

    En concret es realitzaran dos contractes d'un mes cadascun, destinats a les labors en la biblioteca, que es desenvoluparan durant els mesos de juliol i agost. A més es realitzarà un contracte d'un mes destinat a les labors l'arxiu dins de l'àrea d'Administració i Gestió. Finalment, l'últim contracte, serà de tres beques per a tasques en els campus esportius i també es desenvoluparan en el mes de juliol. Cada beca estarà retribuïda en 500 euros bruts mensuals i amb una jornada laboral de 20 hores setmanals.

    Les persones interessades podran realitzar la seua inscripció en l'Ajuntament fins al pròxim 28 de juny a les 14 hores. L'entrevista personal es realitzarà el dimarts 28 de juny a les 9 del matí. Quant als requisits destaquen que s'ha de ser veí administrativament d'Almenara abans de la publicació de les bases, tenir 18 anys complits i no excedir dels 30 anys d'edat, no gaudir actualment de cap beca o ajuda de la mateixa finalitat, ni desenvolupar una activitat laboral actualment, i cursar Cicles Formatius, Ensenyaments Universitaris Oficials en grau de Diplomatura o Llicenciatura, estudis de postgrau com per exemple un Màster, o haver finalitzat els estudis en els anys 2016 o 2017. Tindran preferència aquells que no hagen gaudit de la beca en exercicis anteriors.

    En la web www.almenara.es, així com en el propi consistori es pot trobar tota la informació completa relativa a les bases del programa Almenara et Beca amb els requisits, terminis i sol·licituds, com s'estructura el procés de selecció, valoracions dels mèrits, així com tota la informació necessària per als aspirants.

    Pujar