25 de maig de 2020 25/5/20

Almenara acull un curs de mesures d´autoprotecció policial

Almenara acull un curs de mesures d´autoprotecció policial - (foto 1)
  • Entre altres mesures abordaran l'actuació per a prestar auxili a una víctima de la violència de gènere

La localitat d'Almenara està acollint al llarg d'aquesta setmana un curs de Mesures d'Autoprotecció en el qual participen una quarantena de policies locals de tota la Comunitat Valenciana. El curs, organitzat des del IVASPE dins dels cursos monogràfics que realitza, està sent impartit per especialistes en intervencions de la Policia Local d'Almenara, curs que repetiran al febrer en Tavernes.

Així entre altres qüestions s'expliquen i milloren les mesures d'autoprotecció davant diverses situacions en les quals haja d'entrar a actuar la policia local, amb l'objectiu de neutralitzar l'amenaça que sorgisca minimitzant els riscos personals. De fet hi haurà una jornada especial dedicada a com actuar prestant auxili a una persona que estiga patint una agressió emmarcada en l'àmbit de la violència de gènere. En aquest cas s'explicarà la manera d'actuar per a poder realitzar una assistència ràpida a la víctima, neutralitzant l'amenaça i alhora minimitzant el risc personal en l'actuació.

Una altra dels casos és el dels vehicles. Així també s'han realitzat hui pràctiques sobre els procediments de com acostar-se a un vehicle minimitzant el risc per a l'agent de policia, tant en els casos de controls  de vehicles aleatoris per qualsevol circumstància, per qualsevol infracció o bé en donar l'alt a un vehicle en el qual en el seu interior viatgen possibles sospitosos d'haver comés un delicte.

Pujar