20 de gener de 2021 20/1/21

Un informe examinarà l’estat de l’edifici protegit de l’Álvaro Falomir abans d’ampliar-ho

Un informe examinarà l’estat de l’edifici protegit de l’Álvaro Falomir abans d’ampliar-ho - (foto 1)

  L'Ajuntament d'Almassora ha culminat la memòria per a la sol·licitud a la Conselleria d'Educació de la delegació de competències que permeta avaluar l'estructura de l'IES Álvaro Falomir, pas previ a les obres d'ampliació del centre. Tant aquestes com la pròpia avaluació de l'edifici, valorada en 56.950,05 euros, estan finançades amb càrrec a la Generalitat Valenciana.

  L'objecte del document és la realització d'un examen estructural de l'edifici catalogat per a determinar la seua capacitat portant, la seua resistència residual, les patologies existents dels diferents elements resistents, la seua previsible durabilitat i aptitud de servei per a una vida útil d'almenys 25 anys. Atès que les conclusions de l'avaluació afecten directament a la viabilitat de les diferents opcions d'intervenció en l'edifici, és un requisit previ per a determinar el tipus d'actuació i procedir a la redacció del projecte.

  L'IES Álvaro Falomir està construït en una parcel·la de 9.941,45 metres quadrats en sòl urbà dotacional docent. Està format per una edificació principal en forma d'H i diverses construccions auxiliars. El bloc principal es troba catalogat, segons consta en la fitxa número 40 del Catàleg Municipal de Béns Immobles Protegits, i és en el qual es realitzarà l'avaluació estructural. Posseeix una protecció individual parcial, s'inclou en el Moviment Modern i ha de ser conservat.

  Per tant, qualsevol intervenció necessària “haurà de mantenir-se fidel a les característiques de l'edifici original, evitant qualsevol element que poguera distorsionar la seua lectura”, segons la informació dels tècnics locals. Consta de 3.640,64 metres quadrats distribuïts en planta baixa i dues altures. Es troba en estat general de conservació mitjà, en el qual s'aprecien certes patologies com a trencaments de rajola caravista en cantonades al costat de pilars. Recentment van ser restaurades les marquesines de formigó de la façana.

  Els treballs previstos inclouen l'estudi de la documentació existent quant a fonamentació, estructures, unions i zona per on discorren les instal·lacions de sanejament i proveïment. En aquests treballs figurarà també la localització d'anomalies i danys en l'estructura de l'edifici, possibles humitats i la seua inspecció amb tècniques no destructives.

  Completades les activitats de recopilació i revisió de dades mitjançant proves “in situ” i els assajos de laboratori, el contractista elaborarà el corresponent informe d'avaluació estructural. Aquest determinarà la viabilitat la intervenció a triar i la consegüent redacció del projecte bàsic i d'execució. L'informe d'avaluació de l'estructura serà subscrit per arquitecte, tècnic competent en matèria de seguretat estructural.

  Pujar