28 de gener de 2020 28/1/20

La Diputació conclourà la reforma de Boqueres a Almassora

La Diputació conclourà la reforma de Boqueres a Almassora - (foto 1)
  • L’obra, a càrrec de Ravi per 140.000 euros, eliminarà barreres arquitectòniques

L'Ajuntament d'Almassora ha adjudicat a la mercantil Ravi Obras, Transportes y Excavaciones S.L. per 140.025 euros les obres de millora de les condicions d'accessibilitat en carrer Boqueras, entre avinguda José Ortiz i carrer Caritat. L’empresa ha competit amb altres quatre en el concurs públic per als treballs finançats a càrrec del Pla 135 de la Diputació Provincial de Castelló amb un pressupost màxim de licitació de 150.000 euros.

Les culminaran l'actuació de 2018 i 2019 amb l'ampliació de les voreres en l'espai reservat entre les voreres actuals i el traçat del carril ciclista. A més, quedarà un itinerari per als vianants accessible mitjançant la incorporació de guals per als vianants als passos de vianants existents i altres nous per a garantir l'accessibilitat. “Mitjançant aquestes actuacions s'esmenaran les manques quant a accessibilitat per als vianants”, assenyala l'informe del departament tècnic municipal.

Tal com indica aquesta part, també és necessària la substitució de conduccions d'aigua potable de fibrocemento per altres de polietilé i de major secció, així com el soterrament de diverses instal·lacions aèries existents i la millora del drenatge superficial. El projecte inclou també nous punts d'enllumenat i el desplaçament d'alguns dels existents a la nova ubicació per a millorar el seu rendiment i evitar molèsties al veïnat. D'igual forma, les obres permetran desplaçar dues parades d'autobús a la seua nova ubicació i adequar-les a la normativa d'accessibilitat vigent.

El projecte renovarà el costat nord del vial, en el tram comprés entre l'avinguda José Ortiz i el carrer Caritat, en una superfície aproximada de 2.200 metres quadrats, per a posar en valor les condicions d'accessibilitat per als vianants, mobilitat ciclista i de millora de la seguretat en la via, dotant-la d'uniformitat i ampliant la superfície per a vianants. D'aquesta forma, aquest important vial eliminarà les barreres arquitectòniques existents en alguns punts.

De fet, el principal objectiu passa per garantir l'accessibilitat universal en l'avinguda i també en les interseccions d'aquest vial amb uns altres perquè qualsevol persona amb discapacitat, carros de bebé o de la compra puguen circular per tota la zona en condicions de seguretat. El projecte inclou, a més, la incorporació de mobiliari urbà i jardineria per a millorar la imatge i les prestacions a la ciutadania. Els treballs tenen un termini límit d'execució de tres mesos.

Pujar