4 de desembre de 2020 4/12/20

El consistori d’Almassora activarà una APP d’ús intern per a eliminar el paper

El consistori d’Almassora activarà una APP d’ús intern per a eliminar el paper - (foto 1)
  • La corporació consultarà els expedients del ple i signarà mocions ‘en línia’

L'Ajuntament d'Almassora activarà a partir del pròxim mes de febrer una aplicació per a ús de la corporació municipal i els diferents departaments del consistori per a prescindir del paper. Entre altres, la consulta dels expedients, la presentació de mocions i la signatura de declaracions institucionals seguiran el seu curs a través d'aquest canal i no mitjançant impressió de documents amb l'objectiu de contribuir al respecte pel medi ambient a través de les noves tecnologies.

De fet, l'administració electrònica és una de les línies subvencionades per la Unió Europea a través dels fons FEDER per a reduir el consum de paper a l'Ajuntament, tant a nivell extern com en la relació amb la ciutadania. Per això, el secretari municipal va aprofitar l'últim ple ordinari per a explicar a la corporació la posada en marxa en tot just unes setmanes d'aquesta aplicació que cada edil s'instal·larà en el seu telèfon, ordinador o tauleta per a consultar expedients.

Per a això, tots els integrants de la corporació hauran de demanar el certificat electrònic per a poder accedir al sistema i realitzar els tràmits. A partir d'ací, entre altres, els regidors i regidores de tots els partits podran, per exemple, presentar mocions a Secretaria de manera virtual i aquest departament permetrà la signatura electrònica durant el procés.

En el cas de les declaracions conjuntes, va indicar el secretari municipal, una única persona signarà el text acordat en nom de tots els grups, de manera que la tramitació serà més exclusivament ‘en línia’. No en va, durant els primers mesos en funcionament Secretaria oferirà assistència per a solucionar totes les incidències que es produïsquen però, en últim terme, la corporació assistirà a juntes de govern, de portaveus, comissions i plens amb dispositius electrònics i sense paper com a mesura d'estalvi.

Millores en la web, la nova aplicació informàtica d'estadística i l'adquisició d'equipament informàtic copen la inversió en noves tecnologies per a 2020. Algunes d'aquestes millores estan cofinançades al 50% entre l'Ajuntament d'Almassora i els fons FEDER de la Unió Europea i totes elles continuen la senda de mesures com l'activada el mes d'octubre passat per a l'eliminació dels expedients en paper i el seu arxivat, així com de tota la informació que arriba al consistori a través del registre d'entrada.

Tota la documentació confidencial queda registrada en les bases de dades internes i el volum de consum de paper s'ha reduït atés que un dels departaments més afectats és el Servei d'Informació i Atenció Ciutadana (SIAC). L'expedient electrònic que obri el personal de l'Ajuntament va incorporant progressivament els diferents documents ‘on-line’, de manera que no existeix risc de pèrdua o destrucció.

Pujar