20 de setembre de 2020 20/9/20

Almassora trau a concurs la gestió del quiosc de la Picaora i el bar de Santa Quitèria

Almassora trau a concurs la gestió del quiosc de la Picaora i el bar de Santa Quitèria - (foto 1)
  • Tots dos recintes ixen a licitació per 600 euros anuals durant quatre anys

L'Ajuntament d'Almassora ja té tancats els plecs per a licitar la gestió del quiosc de la Picaora i el bar de Santa Quitèria, cadascun d'ells amb un cànon d'eixida de 600 euros anuals. Tots dos ixen a concurs públic amb un termini de gestió de quatre anys que, en el cas del quiosc, té possibilitat de pròrroga de dues més. Els interessats disposaran d'un termini de les proposicions de 15 dies naturals comptats des del següent al de la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província (BOP).

L'objectiu passa per generar ocupació en el municipi, tant en el nucli urbà com a l'entorn de l'ermita, i dinamitzar l'activitat a través d'unes instal·lacions municipals que han sigut objecte d'obres per a millorar les condicions dels adjudicataris i dels usuaris que gaudeixen de les prestacions.

Tal com figura en el text del negoci de la plaça de la Picaora, la reobertura està orientada a “contribuir a la dinamització” del barri després de la renúncia de l'anterior gestor. Per a això, els nous interessats podran prestar el servei de quiosc o qualsevol activitat alternativa no inclosa en el catàleg de la Llei 14/2010, de la Generalitat Valenciana, que contribuïsca a satisfer les demandes dels consumidors i usuaris i que no resulta possible prestar a través dels propis mitjans humans del consistori.

Bar de l'ermita

En el cas del negoci de l'ermita, les instal·lacions hauran de romandre obertes al públic com a mínim en el període de Setmana Santa, els mesos de juliol i agost, així com el dia de celebració del romiatge de Santa Quitèria i el de la tornà. En els mesos de juliol i agost, l'adjudicatari podrà establir un dia de descans setmanal, que no podrà coincidir amb cap de setmana o cap festivitat.

L'Ajuntament atorgarà la concessió per un termini de quatre anys sense possibilitat de pròrroga. Cada licitador no podrà presentar més d'una proposició ni subscriure cap proposta en unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment, o figurar en més d'una unió temporal. La infracció d'aquesta norma donarà lloc a la inadmissió de totes les propostes per ell subscrites.

 

Pujar