14 de novembre de 2019 14/11/19

Almassora tanca avui el pressupost de 2017 amb el 89% executat

Almassora tanca avui el pressupost de 2017 amb el 89% executat - (foto 1)

  L'Ajuntament d'Almassora tancarà avui, últim dia hàbil de l'any, el pressupost vigent amb el 89,08% del global de despeses executades segons l'estat de situació dels comptes a 28 de desembre. La dada millora sensiblement respecte dels dos primers anys de la legislatura, el tancament de la qual es va situar en el 87,02% en 2016 i en el 88,15% un any abans.

  El resum per capítols confirma la gestió del 100% de les transferències de capital i passius financers, seguit al 99,99% per despeses financeres, despeses de personal i transferències corrents. Per la seua banda, el capítol de béns corrents i serveis aconsegueix el 96,79% del previst. Tot açò en un pressupost global de 21,1 milions d'euros, per sota dels 22,4 milions que l'Ajuntament d'Almassora gestionarà en 2018.

  L'alcaldessa d'Almassora, Merche Galí, ha incidit en la dada de les inversions executades, que a data 28 de desembre se situa en el 69,64% dels 695.284,78 euros previstos a l'inici de l'exercici. La xifra creix lleument respecte a 2016, quan el consistori va traure endavant el 69,01% de les inversions a pesar que aquest capítol era inferior al de l'any en curs amb 596.545,36 euros. L'esforç inversor de 2018, amb 1.694.090,85 euros reservats en aquest capítol, obligarà un major compromís per part dels òrgans gestors per a executar aqueix volum de capital.

  Però les xifres també són positives en l'apartat de deute, ja que Almassora començarà l'any amb un nivell d'endeutament del 19% i un estalvi positiu de 4.127.951,73 euros sobre la base dels ingressos liquidats corrents de 2016. La Intervenció municipal signa el document que assenyala que el consistori iniciarà l'exercici amb un nivell d'endeutament per sota del 20% enfront del 24% amb què va començar 2017. Almassora ha batut les previsions inicials, que van vaticinar un tancament de l'any amb el deute al 23,77%.

  No obstant açò, l'equip de govern manté el seu compromís de reduir aquest volum de crèdits per a retallar els fons del contribuent que es perden en el pagament dels interessos i així destinar-los a finalitats que repercutisquen en la ciutadania, tal com ha corroborat el regidor d'Hisenda, Santiago Agustí. A causa d'aquesta previsió, el deute a final de 2018, després d'aplicar les amortitzacions de crèdit pertinents, es reduirà fins al 16,18% enfront del límit del 110% que marca la llei.

  Tot açò coincideix amb un repunt dels contractes destinats a millorar els serveis públics i que es materialitza en el pressupost del pròxim any amb un increment de 339.808,47 euros (4,24%) de les despeses corrents a causa de la millora dels contractes de senyalització viària i grua (50.000 euros), neteja d'edificis públics (33.646,36), recollida de residus i tractament (77.062,68), esports (109.454,55), neteja de col·legis (25.711,85) i neteja viària (85.364,72), contracte que va entrar en vigor ahir.

  ocultar
  Almassora tanca avui el pressupost de 2017 amb el 89% executat
  Pujar