9 de juliol de 2020 9/7/20

Almassora potencia el repunt de la construcció amb l'Oficina de Rehabilitació

Almassora potencia el repunt de la construcció amb l'Oficina de Rehabilitació - (foto 1)
  MÉS FOTOS
  Almassora potencia el repunt de la construcció amb l'Oficina de Rehabilitació - (foto 2)

  L'alcaldessa, Merche Galí, i la consellera d'Habitatge, María José Salvador, han signat aquest matí el conveni que integrarà a Almassora en la xarxa d'Oficines d'Informació de Rehabilitació (OIR) i comportarà l'obertura d'un punt d'informació en l'Ajuntament que oferisca als ciutadans, professionals i empreses del sector tota la informació disponible sobre aquesta iniciativa per a incentivar les reformes en habitatges.

  "En la pràctica, l'acord que avui signem tindrà efectes sobre les xicotetes empreses locals i els autònoms que les gestionen a causa que aquest acord facilitarà ajudes per a les reformes, sobretot en l'àmbit domèstic, que de ben segur suposaran un increment de les contractacions en aqueixes xicotetes empreses dedicades a la construcció en el nostre municipi", ha assenyalat Galí.

  Per açò, el document estableix les condicions de col·laboració entre la Conselleria d'Habitatge i l'Ajuntament d'Almassora amb la finalitat d'impulsar instruments que fomenten la comunicació i informació entre les parts per a promoure activitats de rehabilitació edificatoria i regeneració urbana del parc d'habitatges existent, especialment dirigides als usuaris i als professionals del sector de la construcció.

  Un dels punts més importants d'aquesta proposta és la canalització d'informació per a la determinació d'Àrees Urbanes Sensibles de la Comunitat Valenciana en relació al coneixement que l'Ajuntament puga aportar sobre l'estat de la població, parc residencial i entorns urbans, així com orientar adequadament els esforços en aquells temes sobre els quals hi haja més interès o demanda, i definir entre tots les estratègies de major efectivitat i impacte.

  L'Ajuntament es compromet també a estudiar i aplicar, en la mesura del possible, mesures d'estímul que potencien l'efecte incentivador dels programes d'ajudes a la rehabilitació de la Generalitat Valenciana i de l'administració, entre les quals es podrien trobar: reduccions de les taxes d'obres i/o residus aplicades a les obres de rehabilitació o la reducció temporal en l'impost de béns immobles a semblança dels aplicats per a l'habitatge de protecció pública.

  Per la seua banda, la Conselleria d'Habitatge facilitarà l'accés a promocions de formació específica per a tècnics municipals en matèria de rehabilitació urbana i edificatoria i informarà sobre projectes de normes i altres disposicions, amb participació en aquelles que es troben en fase de procés consultiu. A més, permetrà l'accés al registre d'Informe d'Avaluació d'Edificis gestionat des de la Generalitat, de manera que s'establisca l'accés als informes registrats, incidències i actuacions.

  Pujar