27 de setembre de 2020 27/9/20

Almassora encarga un estudi de la Vila per a optar a ajudes de regeneració

Almassora encarga un estudi de la Vila per a optar a ajudes de regeneració - (foto 1)
  • L’informe marcarà les bases per a la sol·licitud de l’ARRUR

L'Ajuntament d'Almassora ha encarregat la redacció d'un estudi de diagnòstic de la Vila i l'elaboració d'una proposta que servirà per a sol·licitar la declaració d'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana i Rural (ARRUR) del barri antic i la corresponents ajudes públiques. Aquests treballs previs tenen un pressupost de 8.712 euros i un termini per a la redacció de quatre mesos.

La regidora de Territori, Carmina Martinavarro, ha indicat que aquest estudi permetrà diagnosticar l'àmbit de la Vila des d'un punt de vista global: edificatori, urbanístic, demogràfic i socioeconòmic, entre altres. Aquest informe permetrà elaborar una proposta de delimitació de l'àmbit de L’ARRUR. És a dir, la informació servirà de base per a sol·licitar les ajudes per al foment de la regeneració i renovació urbana, segons l'ordre de la Conselleria d'Habitatge.

La delimitació de l'àmbit de l'actuació contindrà: delimitació cartogràfica de l’ARRUR, resum dels paràmetres principals de l'actuació, relació de possibles immobles objecte d'intervenció (segons el seu estudi edificatori i predisposició de propietaris), identificant-los mitjançant la seua adreça i referència cadastral.

A més, la documentació gràfica i complementària recollirà les determinacions estructurals pormenoritzades del planejament vigent i els paràmetres urbanístics de l'àmbit delimitat. També figurarà tot pla especial o figura de protecció patrimonial declarada, delimitant la superfície protegida i grau d'afecció.

El gabinet extern contractat elaborarà una memòria amb un diagnòstic inicial sobre la situació emogràfica, social i econòmica, una descripció del procés de participació ciutadana d'aquesta fase prèvia i el seu desenvolupament en la futura sol·licitud. De fet, Martinavarro ha incidit en què el consistori sol·licitarà la col·laboració ciutadana, igual que va ocórrer amb la redacció de l'estratègia DUSI abans de demanar els fons FEDER a la Unió Europea.

L'informe inclourà la detecció dels principals problemes dels espais públics respecte a accessibilitat, urbanització material i eficiència ambiental, així com les afeccions dels edificis quant a conservació, seguretat d'utilització i accessibilitat, a més d'eficiència energètica i sostenibilitat. En aquesta línia, el gabinet extern incorporarà un avanç de possibles actuacions per a millorar els aspectes anteriors.

Martinavarro ha insistit que aqueix estudi aportarà possibles actuacions en cada edifici i el tipus de subvencions al qual poden aspirar els seus propietaris, així com una programació temporal, i un altre tipus de mesures per a la millora de l'àmbit a nivell paisatgístic, de manera que la regeneració afecte també el mitjà urbà i evite casos com el de l'enderrocament assumit pel consistori al carrer Sant Francesc -imatge- davant les molèsties veïnals patides per l'abandó de l'habitatge.

Pujar