29 de maig de 2020 29/5/20

Almassora culmina la selecció de conserges per a avançar els contractes

Almassora culmina la selecció de conserges per a avançar els contractes - (foto 1)
  • La fase d’entrevistes als més de 150 aspirants aprovats conclourà demà

L'Ajuntament d'Almassora conclourà demà el procés de constitució de la bossa de conserges amb l'última fase de les entrevistes a les persones candidates. La prova definitiva va arrancar ahir en la tercera planta de l'edifici consistorial per als més de 150 aspirants que han passat la resta del procediment. L'objectiu del consistori passa per tindre disponible aquesta bossa d'ocupació durant el mes de setembre i tramitar la contractació immediata dels primers puntuats.

Cal recordar que 304 persones van presentar la seua sol·licitud per a sotmetre's a les proves, si bé nou van quedar fora del procés per incompliment dels requisits i al voltant d'un centenar no va acudir a la primera fase, corresponent a l'oposició. És per això que l'examen tipus test amb 20 preguntes i una durada d'una hora va reunir a prop de 200 persones en l'institut Vila-roja.

El temari per a la prova va abordar els següents punts: el municipi, òrgans de govern i administració, l'acte administratiu, coneixement de carrers i principals edificis públics, presentació de sol·licituds i registres administratius, ús no sexista del llenguatge, custòdia de màquines, control d'accessos, condicions de treball i salut i concepte de risc laboral.

Aquesta fase eliminatòria va donar pas a la presentació dels mèrits puntuables, entre els quals computen titulacions acadèmiques, experiència professional relacionada amb les funcions a desenvolupar, cursos de formació i perfeccionament, coneixement del valencià i coneixement de llengües estrangeres. Una vegada baremades totes les persones candidates, el tribunal duu a terme aquesta setmana les 156 entrevistes per a, en els pròxims dies i si no es produeixen al·legacions, publicar el llistat amb la puntuació total de cada aspirant.

El regidor de Serveis Públics, Joan Antoni Trenco, ha recordat que les persones que encapçalen la llista definitiva tindran treball de forma immediata per a ocupar les vacants que s'han produït en els últims mesos. “Seran posats estables que ens permetran cobrir les places perquè els edificis públics oferisquen una atenció correcta a la ciutadania que els usa”, segons Trenco.

Entre les funcions dels nous operaris destaca custodiar el mobiliari, comunicar incidències de desperfectes, vigilar a les empreses que operen en l'edifici, l'obertura i tancament del local així com el control d'accessos, rebre i distribuir els documents, realitzar trasllats de material i manejar fotocopiadores. La jornada dependrà del servei al qual s'adscriguen per a realitzar les corresponents funcions.

Pujar