elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

L'empresa del Parc Científic de la UA Fych Technologies patenta una tecnologia que recicla mecànicament envasos multicapa impossibles de recuperar fins ara

L'empresa del Parc Científic de la UA Fych Technologies patenta una tecnologia que recicla mecànicament envasos multicapa impossibles de recuperar fins ara
  • Es tracta d’envasos multicapa que actualment són enviats a l’abocador o a incinerar atesa la complexitat del reciclatge d’aquests

L’Empresa de Base Tecnològica (EBT) nascuda de la recerca de la Universitat d’Alacant (UA) i vinculada i instal·lada al Parc Científic d’Alacant (PCA) Fych Technologies, ha patentat una tecnologia de deslaminat que permet reciclar mecànicament envasos multicapa que actualment no és possible recuperar, per la qual cosa són enviats directament a l’abocador o a incinerar.

Es tracta d’envasos de productes que són consumits diàriament i que generen una gran quantitat de residus com brics de llet o suc, bosses per a snacks, etc. Fych Technologies ha desenvolupat un procés sostenible, ja que no utilitza reactius perillosos, eficient, ràpid i de baix cost i de gran qualitat, perquè amb la seua tecnologia es poden recuperar tot tipus de materials laminats, independentment del seu origen, sense necessitat de fer una selecció exhaustiva, i obtenir així un material reciclat de qualitat semblant al plàstic verge, i que pot tornar a introduir-se en la cadena productiva.

Fych Technologies ha rebut una subvenció de 70.000 € del programa de la Generalitat Valenciana per a la Creació d’Empreses de Base tecnològica (CREATEC-CV), que té com a objectiu fomentar l’emprenedoria innovadora de base tecnològica, la diversificació empresarial, el creixement econòmic i la creació d’ocupació de qualitat en el teixit empresarial de la Comunitat Valenciana, i donar suport al desenvolupament d’empreses les activitats de les quals es basen en l’explotació del coneixement i la tecnologia.

Aquesta ajuda que rep Fych Technologies s’invertirà a validar el procés de deslaminat a escala pilot amb residu real procedent d’envasos tipus brics. Per a això, Fych Technologies optarà a una de les naus industrials del Parc Científic d’Alacant on implantarà una planta pilot per a validar la tecnologia que ha desenvolupat en laboratori.

Els envasos sobre els quals es treballarà estan formats per capes de cartó, plàstic i alumini. Actualment, en les plantes de reciclatge solament es recupera el cartó. El residu restant format per plàstic i alumini acaba en l’abocador, fet que suposa un elevat cost tant econòmic com mediambiental. Fych Technologies pretén recuperar els dos materials de gran valor per separat i destinar-los a la fabricació de nous productes d’alt valor afegit, i contribuir així a millorar la circularitat i la sostenibilitat dels envasos multicapa.

Andrea Cabanes, CEO de Fych Technologies, va assegurar que «gràcies a l’ajuda concedida, podrem validar a escala pilot el procés de deslaminat i serà aquest un pas imprescindible per a l’escalat i la comercialització de la tecnologia. Està prevista la compra d’equips, contractació de personal i subcontractació de centres de recerca per a la posada a punt de la tecnologia. Les empreses de base tecnològica i de recent creació com Fych Technologies necessiten aquest tipus d’ajudes per a poder llançar els seus productes i tecnologies al mercat en el menor temps possible».

Pujar