14 de novembre de 2019 14/11/19
MOBILITAT

Alacant prohibeix als menors de 16 anys circular en patinet

Alacant prohibeix als menors de 16 anys circular en patinet - (foto 1)
  • L'Ajuntament aprova l'ordenança de Vehicles de Mobilitat Personal i prohibeix la circulació per les voreres, passejos pavimentats, parcs i zones per als vianants

L'Ajuntament d'Alacant a través de la regidoria de Mobilitat i Trànsit, dirigida per l'edil José Ramón González, ha aprovat hui en Junta de Govern el projecte de l'Ordenança municipal reguladora de les condicions de circulació de Vehicles de Mobilitat Personal, en les vies urbanes de la ciutat d'Alacant, que regulen la seua utilització i circulació per a garantir la seua seguretat i la dels vianants.

Aquesta nova normativa municipal naix amb l'objectiu d'afavorir la seguretat viària i garantir que la circulació dels vehicles d'una o més rodes amb una única plaça i dotats de motor elèctric que assisteixen a les persones en el seu desplaçament personals es realitzen d'una forma adaptada i segura, fent-la compatible amb els diferents usos de la via pública. José Ramón González va explicar que el projecte d'ordenança aprovat hui estableix que “l'edat mínima permesa per a circular és de 16 anys i l'ús és unipersonal, és obligatori portar casc, assegurança de responsabilitat civil general amb cobertura, han de portar timbre, llums i elements reflectors degudament homologats, no es permet circular amb cascos o auriculars connectats”.

Així mateix tal com ja es va avançar la norma prohibeix la circulació dels Vehicles de Mobilitat Personal per les voreres, passejos pavimentats, parcs i zones per als vianants, i la seua velocitat màxima serà de 30 km/h i només podran transportar a una persona, i no podran circular per les voreres-bici.

A més no es podrà circular pels passejos públics pavimentats, com el de l'Esplanada d'Espanya, i els del Postiguet, avingudes de Niça i Urbanova, i zones per als vianants Per la seua part l'ordenança estableix que es permet la circulació dels VMP pels carrils bici, pistes bici, sendes ciclables, calçades zona 30, cicle-calles i carrers el límit de velocitat dels quals siga 30 km/h, amb els límits màxims de velocitat, així mateix, fixats per als diferents espais públics.

José Ramón González va assenyalar que aquesta ordenança “és una de les millors que s'han impulsat a Espanya i s'espera tindre-la en vigor a partir del 2020”, una vegada aprovada hui es vol emportar al Ple d'Octubre per a la seua aprovació inicial, s'exposarà públicament durant un mes, i posteriorment es resoldran les al·legacions i s'aprovarà definitivament en Ple.

La present normativa municipal consta de 6 capítols, desenvolupats en 17 articles, 1 disposició addicional i 1 disposició final, a més de dos Annexos, i divideix en funció de les seues característiques tècniques, els vehicles en dos tipus:

  • Tipus A: vehicles autoequilibrados (bonic-cicles, plataformes) i patinets elèctrics lleugers, de menor grandària. Estan equipats amb un motor elèctric i la seua capacitat màxima de transport és d'una plaça. Disposaran de sistema de frenat.
  • Tipus B: vehicles autoequilibrados i patinets elèctrics de major grandària. Estan equipats amb un motor elèctric i la seua capacitat màxima de transport és d'una plaça. Disposaran de sistema de frenat.

L'edil de Mobilitat va incidir en què aquesta normativa naix davant la inexistència actual de regulació estatal específica d'aquesta mena de vehicles, i el mes de gener l'Ajuntament va obrir un procés previ de consulta pública a la ciutadania. Una vegada finalitzat el termini es va procedir a donar deguda contestació, a les nombroses aportacions i/o suggeriments rebuts que han sigut tingudes en compte per a ultimar la redacció d'aquest Projecte normatiu, igual que les rebudes pels diferents serveis municipals.

La normativa en el seu Capítol IV regula l'estacionament del VMP, assemblant-los, quant als espais públics on es permet el seu aparcament, als habilitats per a les bicicletes, i el Capítol V estableix les condicions específiques de circulació dels *VMP que suposen una activitat d'explotació econòmica, els quals hauran de ser objecte d'una inscripció prèvia en el registre corresponent i obtindre la corresponent autorització municipal.

Finalment en el capítol VI es regula els tipus d'infraccions dividint-se lleus amb multes fins a 100 euros, greus se sancionaran amb multes de 101 a 200 euros, i les molt greus amb multes de 201 a 500 euros. L'edil de Mobilitat va finalitzar la seua intervenció destacant que “la vorera és per al vianant”, i va sol·licitar a la DGT la proposta d'establir en els centres educatius una assignatura per a ensenyar les normes i que els joves puguen aprendre a utilitzar aquests Vehicles de Mobilitat Personal.

ocultar
Alacant prohibeix als menors de 16 anys circular en patinet
Pujar