elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

El Pla Urbà d’Actuació Municipal d’Algemesí (PUAM) entra en període de consulta pública

  El PUAM és un pla estratègic de caràcter local que recull les línies d’actuació municipal en coherència amb els objectius establits per l’Agenda 203 per tal d’avançar en el disseny d’un municipi més habitable, just, inclusiu, saludable, intel·ligent i sostenible.

  Aquest projecte naix de la Diputació per tal que les propostes dels municipis estiguen recolzades per unes línies d’actuació estratègiques principals recollides en un sol document, el PUAM.

  Es tracta d’un document transversal que implica a diferents àrees municipals (com Medi Ambient, Urbanisme, Serveis socials, Activitats econòmiques, Cultura o Igualtat). Per tant, la paraula urbà del títol no fa referència al fet que siga un projecte de carácter urbanístic únicament sinó al fet que es circumscriu al nucli urbà d’un municipi.

  A més, es planteja amb vocació transformadora dels espais municipals, és per això que ha activat els processos de participació entre la ciutadania i els agents socials, com les enquestes populars que es van llançar en la fase de redacció amb l’objectiu de concretar un disseny de ciutat resultat de la reflexió i l’acció col·lectiva.

  El PUAM ha estat aprovat en el  ple municipal del 28 d’abril i ara inicia el procés de consulta pública fins al 16 de juny. Durant aquest període, el document complet pot ser consultat en el Portal de Transparència Municipal a l’apartat de Medi Ambient (http://transparencia.algemesi.es/?page_id=191) perquè qualsevol persona, física o jurídica, puga examinar el document i formular els suggeriments i propostes que estime oportunes. En cas de no produir-se reclamacions, el Pla Urbà d’Actuació Municipal de l’Ajuntament d’Algemesí s’aprovarà definitivament.

  Les línies d’actuació es recullen en les pàgines 35 a la 44 de l’apartat 6. Pla d’Implementació i s’organitzen en distints eixos: Model de ciutat i habitatge, Gestió de recursos i mobilitat, Viure i Conviure, Economia i Treball i Instruments i Governança.

  Entre les actuacions urbanes prioritàries que es proposen en el PUAM  destaquen la renovació i regeneració del barri del Raval així com la creació d’una Oficina d’habitatge al mateix barri i l’erradicació de la infravivenda, la millora de l’accessibilitat i la mobilitat urbana als carrers del nucli antic, seguir apostat per un model de mobilitat en bicicleta i la creació d’un passeig verd que connecte totes les zones verdes del municipi i l’àrea recreativa de la Xopera. També es contempla la creació d’edificis com la Casa de la Música, un Museu d’art contemporani, un edifici d’arxiu municipal i un nou espai d’atenció a la ciutadania.

  Pel que fa al punt de vista energètic i de residus, queden reflectides idees com dur a terme una experiència pilot de rehabilitació energètica d’un edifici municipal com a edifici d’energia gairebé nul·la, l’impuls al vehicle elèctric i la incorporació de noves tecnologies i nous dissenys en l’enllumenat públic o la recuperació de l’hàbit dels envasos retornables.

  Respecte a les estratègies centrades en la convivència i el benestar social es contemplen diversos programes de suport de la infància i gent gran vulnerable així com de dinamització de l’oci juvenil i també estudis per recollir dates sobre la violència de gènere en el municipi o conèixer i valorar l’exclusió social a escala local.

  La promoció econòmica també és un dels eixos principals on destaca la creació d’una xarxa empresarial virtual i una guia comercial municipal i es centren els esforços en l’impuls d’una ciutat multiserveis que puga copsar la manca d’ocupació. En el sector del turisme es proposa elaborar un pla estratègic de turisme sostenible dins del qual destaca la promoció de cases rurals així com el suggeriment de creació d’un càmping en els terrenys municipals.

  Pujar