Castellano

L´EMSHI guanya a Alfafar en el TSJ el plet per la tarifa d'aigua en alta

L´EMSHI guanya a Alfafar en el TSJ el plet per la tarifa d'aigua en alta
  • La sentència considera que l'EMSHI va actuar correctament en el disseny i aprovació de la tarifa d'aigua en alta

L'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (EMSHI) ha guanyat a l'Ajuntament d'Alfafar el plet pel judici de la tarifa d'aigua en alta, després que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat valenciana (TSJCV) donara la raó íntegrament a l´EMSHI en aquest assumpte que porta des de 2017 en els tribunals.

El TSJ ha desestimat totes les al·legacions de l'Ajuntament d'Alfafar contra l'acord de l'assemblea de l´EMSHI de novembre de 2017 pel qual s'aprova la tarifa de proveïment d'aigua potable en alta per a l'exercici de 2018 i reprodueix l'estructura tarifària aprovada en l'acord de 2014 que va establir una tarifa binòmica. Aqueix model de tarifa es va establir amb l'objectiu de realitzar un repartiment més just dels costos fixos i variables que integren el cost de subministrament d'aigua en alta. Des de llavors els costos fixos de la tarifa binòmica, que inclouen les despeses generals de l´EMSHI i les inversions, repercuteixen en tots els integrants de l'entitat metropolitana.

El consistori d'Alfafar va emprendre llavors accions legals perquè no estava d'acord a participar en l'estructura del sistema, que se sosté a base d'infraestructures hídriques finançades solidàriament per tots els ajuntaments que són membres de l´EMSHI.

“La sentència del TSJCV no deixa dubtes respecte dels assumptes crítics en el litigi: l´EMSHI va actuar correctament en el disseny i aprovació de la tarifa d'aigua en alta”, ha explicat Elisa Valía, presidenta de l´EMSHI. “La Justícia confirma la tarifa de l´EMSHI i manifesta que els costos estan degudament estudiats i ajustats a les competències de l'entitat metropolitana, que inclou l'aigua en alta (captació, potabilització i distribució fins al punt municipal), però no l'aigua en baixa, que comprén fer-la arribar als consumidors finals. Des de 2017 ha estat en mans dels tribunals aquest assumpte, que no ha fet més que perdre temps i diners per una actitud insolidària per part d'Alfafar”.

En primera instància l'Ajuntament d'Alfafar va aconseguir una sentència estimatòria en el Jutjat contenciós administratiu número 3 de València per a finalment, i després de recórrer l´EMSHI aquesta sentència, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana dona la raó a l'entitat metropolitana.

En primer lloc, la sentència deixa clara la diferència entre “aigua en alta” i “aigua en baixa”. Són els ajuntaments de l'àrea metropolitana els destinataris finals del servei que proporciona l´EMSHI i no el consumidor final com dictava la sentència de primera instància.

En segon terme, la sentència determina que l'expedient de l´EMSHI recull degudament justificat l'estudi dels costos del servei i les seues infraestructures, la qual cosa ja havia sigut confirmada per la sentència de primera instància.

Finalment, la tarifa aprovada, segons dicta la sentència, respon al principi de recuperació de costos i justa distribució entre els municipis pertanyents a l´EMSHI, la qual cosa desmunta l'argument de l'Ajuntament d'Alfafar sobre la vulneració del Text Refós de la Llei d'Aigües.

Pujar