13 d’agost de 2020 13/8/20

L'Alcora aprova ajudes econòmiques per a l'alumnat d'estudis no obligatoris

L'Alcora aprova ajudes econòmiques per a l'alumnat d'estudis no obligatoris - (foto 1)
  • Estan dirigides a estudiants universitaris, de cicles formatius, de música en conservatori, Erasmus i per a adults que estudien per obtindre el graduat en secundària

L'Ajuntament de l'Alcora ha aprovat les bases reguladores per a la concessió d'ajudes econòmiques a estudis no obligatoris en el curs acadèmic 2016/2017.

Concretament, estan dirigides als alumnes que cursen estudis universitaris, cicles formatius, estudis de música de conservatori, estudis universitaris a l'estranger (Erasmus) o estudis per obtindre el graduat en secundària per a adults.

L'alcalde i titular d'Educació, Víctor Garcia, ha incidit en la importància que les famílies compten amb el suport de l'Ajuntament en una matèria tan important, així com contribuir al compliment del principi d'igualtat d'oportunitats per a la continuació dels estudis.

La finalitat d'aquestes ajudes és la de sufragar despeses, derivades del cost de les taxes de matrícula, transport, allotjament, material i llibres. En el cas dels estudiants beneficiaris d'una beca Erasmus, la convocatòria té per objecte la concessió d'ajudes econòmiques complementàries per part de l'Ajuntament, per la realització d'estudis universitaris a l'estranger.

La quantia global de la convocatòria ascendeix a 30.000 € i s'inclou al Pla Estratègic de Subvencions, dins del pressupost municipal de 2017.

Les sol·licituds es poden obtindre a les oficines de l'Ajuntament i a la seu electrònica i hauran de presentar-se, amb la respectiva documentació adjunta, al Registre General de l'Ajuntament, o en qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú.

 

Pujar