Castellano

L'Ajuntament de l'Alcora posa en marxa ajudes dirigides a autònoms i a la renovació de negocis

L'Ajuntament de l'Alcora posa en marxa ajudes dirigides a autònoms i a la renovació de negocis
  • El termini per a presentar la documentació en totes dues convocatòries és del 15 de juny al 30 de setembre

L'Ajuntament de l'Alcora ha posat en marxa dues línies d'ajudes: una dirigida a autònoms i microempreses i una altra destinada a la renovació d'establiments.

Ambdues s'emmarquen dins del pla ‘Reiniciem l'Alcora’, amb el qual el consistori persegueix fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19, contribuint a la reactivació de l'activitat econòmica del municipi i al restabliment, en la mesura que siga possible, de la situació anterior a la pandèmia, evitant el tancament de negocis.

El termini per a presentar la documentació s'obrirà dilluns que ve, dia 15 de juny, i finalitzarà el 30 de setembre. Es podran sol·licitar tant de manera telemàtica, a través de la seu electrònica, com presencialment a l'Ajuntament.

AJUDES DIRECTES A AUTÒNOMS

Estan dirigides a autònoms i microempreses afectats per la crisi de la COVID-19 que exerceixen la seua activitat a l'Alcora.

L'objectiu principal és atorgar-los liquiditat per a contribuir a facilitar el compliment de les seues obligacions empresarials, el manteniment de l'activitat i l'ocupació i esmorteir la reducció dràstica d'ingressos.

Les despeses subvencionables són: factures del consum elèctric, aigua, lloguer, IBI, assegurances, despeses de gestoria, així com altres despeses de manteniment de l'activitat.

El pressupost de la convocatòria ascendeix a 150.000 € i el règim de l'ajuda és el de concurrència competitiva. Com es detalla en les bases, no es fixa un ordre de prelació entre les sol·licituds presentades que reunisquen els requisits establits per al cas, permetent atendre la sol·licitud d'ajuda econòmica de tots els negocis afectats.

La quantia màxima a percebre per cada beneficiari és de 1.200 euros.

AJUDES ‘RENOVA EL TEU NEGOCI’

Estan destinades a donar suport a les reformes dels establiments de l'Alcora afectats econòmicament per la crisi provocada per la pandèmia.

Són objecte de les ajudes la renovació i/o adaptació, tant interna com externament, dels comerços, bars o restaurants: pintura, tendals, rètols, i altres elements exteriors propis d'aquest, així com les obres de renovació i/o adaptació de barres, la instal·lació de mampares, vidrieres o qualsevol element de protecció i altres accions interiors supeditades a normativa per la COVID-19.

Per a aquesta iniciativa l'Ajuntament destinarà un pressupost total de 30.000. Podrà ser subvencionat fins al 75% del pressupost subvencionable sense IVA, amb el límit màxim de 1.000 euros.

Les bases de totes dues convocatòries, amb tota la informació, pot trobar-se en la pàgina web municipal www.lalcora.es/sede electrònica.

Pujar