elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

El CCJ traslladarà les seues instal·lacions a causa de les obres per a millorar l’eficiència energètica a partir del dilluns

  • Del 27 de juny al 15 de juliol realitzarà l'atenció al públic en la primera planta de l'Oficina de Turisme

  • A partir del 18 de juliol establirà la seua seu en el Centre Comercial Alzamora, amb una programació especial d'activitats

La setmana vinent, el Centre Cervantes Jove, CCJ, traslladarà la seua oficina a causa de l'inici de les "Actuacions de Rehabilitació i eficiència energètica”, unes obres adjudicades a GESTASER, OBRES I SERVEIS S.L. per 999.439,93 euros (IVA Inclòs). El termini d'execució una vegada siguen adjudicades serà de 9 mesos.

L'atenció al públic per part del personal de la Regidoria de Joventut tindrà lloc de manera provisional del 27 de juny a com a màxim el 15 de juliol en la primera planta de l'Oficina de Turisme d'Alcoi.

A partir del 18 de juliol, la regidoria establirà les seues dependències en la primera planta del Centre Comercial Alzamora, on utilitzarà tres locals tant per a les oficines com per a la resta de les activitats. Cal ressaltar que no podrà dur a terme activitats en la primera quinzena de juliol, no obstant això, ha preparat una programació especial del 18 al 31 de juliol que compensarà àmpliament aquesta circumstància. A més, enguany també oferirà activitats a l'agost.

“Traslladarem les nostres dependències a un lloc en el qual ja estan els joves, d'aquesta manera ens serà més fàcil arribar a ells i podran accedir d'una forma més ràpida a totes les activitat i projectes que preparem per a la joventut de la nostra ciutat. Vull agrair la gran faena del personal tècnic que ha propiciat una programació especial per a l'última quinzena de juliol”, ha destacat la regidora de Joventut, María Baca.

Recordem que les obres de millora es divideixen en quatre blocs. El primer és de millora de l'eficiència energètica mitjançant la renovació de la fusteria exterior de les façanes de l'edifici. L'àmbit de la intervenció suposa intervindre en una superfície aproximada de 310 m² de fusteries exteriors arribant al 100% del total de la superfície.

El bloc 2 tracta de la millora de la transmissió tèrmica de les façanes de l'edifici mitjançant la incorporació d'aïllant tèrmic i reducció del volum a climatitzar mitjançant la reducció de l'altura de corredors i zones comunes de l'edifici.

El tercer bloc suposa la millora del sistema de climatització i de la seua eficiència energètica, mitjançant la substitució de l'actual caldera de gas per un nou sistema de climatització d'alta eficiència.

Finalment, l'últim bloc, el número 4, planteja el reforç estructural de part del forjat de la planta primera.

Les actuacions es duran a terme mantenint els elements de protecció i ornamentació de l'edifici en les degudes condicions d'estabilitat, salubritat i adorn públic. És una intervenció que s'ajusta plenament a les actuacions previstes en la fitxa del catàleg.

Com ja indiquem, la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica finança el 35%. També s'inclou en el marc de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat Alcoi Demà cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER en el marc del programa Operatiu Pluriregional d'Espanya 2014-2020. El percentatge de finançament d'aquesta línia és del 50%. La resta de l'import del contracte, és a dir, el 15%, es finançarà amb mitjans propis.

Pujar