8 de desembre de 2019 8/12/19

Un pas més per a tindre magistrats en els jutjats

Un pas més per a tindre magistrats en els jutjats - (foto 1)

  La demanda per a convertir les places de jutges en magistrats en la demarcació d'Alcoi ha sumat un nou recolzament. El Plenari de la Sala de Govern del Tribunal de Justícia de la Comunitat Valenciana ha aprovat per unanimitat la demanda de la junta de jutges d'Alcoi que va recolzar l'Ajuntament d'Alcoi al passat plenari de novembre. Ara, la demanda passa directament al Consell del Poder Judicial.

  Cal recordar que la declaració institucional deia que «l'elevació a la categoria de Magistrat de les esmentades places permetria oferir a la població de fet i de dret del partit una millor qualitat en l'administració de justícia, ja que al resultar de mode innat les places de magistrat més atractives que les de jutge s'aconseguiria una major permanència en el temps dels titulars en elles destinats, que òbviament, redundaria en una major agilitat en la tramitació dels procediments ja que en augmentar el temps mitjà de permanència en les places, s'augmentaria el coneixement dels assumptes civils i penals». A aquesta demanda també s'han sumat les poblacions de la Comarca.

  El partit judicial d'Alcoi consta de 28 municipis, amb una població que supera els 100.000 habitants (en festivitats puntuals, més de 150.000), amb una capital que és Alcoi, al voltant dels 60.000. Existeixen actualment quatre jutjats i la demanda d'un cinquè per part del tribunal de Justícia de la Comunitat Valenciana a causa de la àmplia xifra d'assumptes civils que supera àmpliament el mòduls determinats per el Consell General del Poder Judicial.

  Francés comenta: «Estem en contacte directe amb el representants judicials per a conèixer de primera mà en quina situació es troba la demanda de la ciutat, lícita i molt necessària, de tindre magistrats als jutjats d'Alcoi. L'aprovació del Tribunal Superior de la Comunitat Valenciana per unanimitat és una bona notícia, seguim treballant, de la mà dels representants judicials alcoians que estan molt implicats per aconseguir una millor justícia en Alcoi».

  ocultar
  Un pas més per a tindre magistrats en els jutjats
  Pujar